Informace k zimnímu prohrnování

Osadní výbor oznamuje, že v letošní zimní sezóně bude v Hněvkovicích provádět prohrnování komunikací pan Kratochvíl z Krasoňova. Nejprve provede údržbu ve svém bydlišti a následně přijede do naší místní části.

Prosíme tak všechny spoluobčany o trpělivost.

Na provádění zimní údržby je lhůta zákonem stanovená a to do 48 hodin od ukončení sněžení.

Informace k rezignaci starostky města Humpolce

Písemné vyjádření tajemníka města Humpolce Mgr. Jiřího Fialy, které zaslal všem osadním výborům.

V pondělí dne 23.10.2023 byla na podatelnu Městského úřadu v Humpolci doručena písemná rezignace na funkci starostky města Humpolce od paní Mgr. Aleny Štěrbové, a to k 31.10.2023, ze závažných rodinných důvodů.

Tímto dnem tak končí její fungování v uvolněné funkci starostky města Humpolce a zároveň i členství v radě města Humpolce. Současně paní starostka podala i rezignaci na mandát člena zastupitelstva města Humpolce s tím, že dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, mandát zaniká dnem, kdy starosta podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce. Tuto rezignaci již nelze vzít zpět.

V našem případě tak mandát na členku zastupitelstva, od 1.11.2023 již bývalé paní starostky, zanikne až na zasedání humpoleckého zastupitelstva dne 22.11.2023. Teprve následující den, tj. 23.11.2023 mohou nastupovat náhradníci z kandidátky ANO 2011 s podporou nezávislých s tím, že až na zasedání zastupitelstva 20.12.2023 mohou složit nezbytný slib zastupitele.

Co se týká zastupování ve vedení města je zřejmé, že v tomto smyslu bude vrcholným představitelem, do doby zvolení nového starosty, 1. místostarosta pan Ing. Petr Machek, resp. pan 2. místostarosta Mgr. Pavel Hrala. Tudíž se na rozhodování, zastupování a podpisech dokumentů za město vše mění v tomto pořadí.

Soutěž Ligy mladých hasičů

V sobotu 16.září byl náš SDH pořadatelem závěrečného kola Ligy mladých hasičů okresu Pelhřimov. Z  kapacitních důvodů se tato tradiční domácí soutěž v požárním sportu konala v azylu na fotbalovém hřišti v Petrovicích. Za nádherného letního počasí se účastnilo celkem třicet  družstev v kategorii starších a mladších. A všichni bojovali jako lvi, o čemž svědčí dosažené výsledky. 

V kategorii starších tým Počátek zvítězil ve skvělém čase 17,01 s, na druhém místě Pacov 17,55  a třetí Jetřichovec 17,61 s.  Hněvkovický tým bodoval na osmém místě  časem 21,53 s, to stačilo v konečné ligové tabulce na slušnou sedmou pozici  a 107 bodů. Titul mistra vybojovali hasiči z Onšova se ziskem 141 bodů. 

V kategorii mladších se zadařilo Cetorazi, která v čase 20,19  vyhrála a předstihla tak favorizované Počátky a Pacov. Mladší družstvo Hněvkovic  obsadilo třinácté místo / 29,79 /, ale v závěrečném součtu ligy  jeho časy stačily na místo deváté a 91 bodů. V mladších si vavříny vítězů ligy odnesli hasiči z Počátek.

Letošní sezóna soutěží je u konce a pevně věříme, že rok 2024 přinese pro naše družstva ještě lepší umístění.

SDH Hněvkovice děkuje TJ. Vysočina Petrovice za zapůjčení jejich sportovního areálu, dále všem partnerům a v neposlední řadě  těm, kteří pomohli s přípravou občerstvení a organizací celého projektu

Snímky z hasičské soutěže

Dne 26.8. 2023 se uskutečnil již 19. ročník soutěže O putovní pohár hasičů z Hněvkovic. Náš SDH ji podruhé pořádal ve sportovním areálu na hřišti Rafanda. Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě a organizačním zajištění. Dík patří i partnerům a sponzorům, kteří projekt podpořili.

Kdo nepřišel osobně, může skvělou atmosféru vidět na několika snímcích z této vydařené akce.