Archiv rubriky: Nezařazené

Informace

Dne 17.6. 2024 od 19.00 hod se v budově OV uskuteční 10. zasedání osadního výboru. Pokud budete mít zájem zúčastnit této schůze, kontaktujte kteréhokoliv člena OV, případně se ozvěte na tel.608242560, nebo e-mail ovhnevkovice@seznam.cz

Pozvání na 16.5.

Osadní výbor zve spoluobčany na veřejnou schůzi, která se bude konat dne 16.5. 2024 od 17.00 hod v zasedací místnosti budovy OV.

Svoji účast přislíbili starosta města Ing.Petr Machek a místostarosta Václav Křivánek.

Těšíme se na Vás a vaše konkrétní dotazy a návrhy.

Investiční akce a opravy silnic v Humpolci

Opravy městských komunikací

Od 15. dubna do 31. října bude probíhat úplná rekonstrukce ulice Mánesova v hodnotě 16,7 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CZ a. s. Po dobu prací bude ulice Mánesova uzavřena.

Od 22. dubna je uzavřen vnitroblok Na Skalce, kde probíhá revitalizace lokality před mateřskou školou a u bytových domů č. p. 959 a 960. Hodnota vysoutěžené zakázky je 22,3 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je společnost PORR a. s. Práce potrvají do 31. října.

Od 11. do 12. května bude probíhat oprava propadlé části dlážděné vozovky v ulici Nerudova u obchodu Billa. Další investiční akcí bude rekonstrukce ulice Hradská, jejíž realizace by mohla začít začátkem června. Dále se počítá s opravou vozovky v ulici Hálkova (naproti prodejny Protect). Termín zahájení prací je odhadován na měsíc srpen.

Rekonstrukce krajských silnic

V současné době probíhá výstavba okružní křižovatky na silnici I/34 v lokalitě Vystrkov. Stavební práce realizuje soukromý investor, který dílo po dokončení předá správě Ředitelství silnic a dálnic. Práce potrvají do 9. června. Přičemž od 29. dubna do 19. května bude zcela uzavřen sjezd z dálnice D1 ve směru od Prahy a nájezd na dálnici D1 ve směru na Brno. Objízdná trasa povede přes Humpolec, Krasoňov a Větrný Jeníkov. Více se o etapách výstavby a dopravním omezení dočtete na https://bit.ly/OmezeniVystrkov.

Od 6. května bude realizována rekonstrukce silniceII/129 na ulici Okružní v lokalitě od společnosti VODAK po okružní křižovatku ve směru na Pelhřimov. „Stavba bude realizována za úplné uzavírky na čtyři etapy tak, aby byl zajištěn přístup do všech areálů. Oprava bude by měla být dokončena do 15. července,“ říká Marie Beňová z tiskového oddělení Kraje Vysočina.

V květnu začne rekonstrukce silnice III/12935 v ulici Blanická, která je ve správě Kraje Vysočina. Ulice Blanická bude uzavřena v celé délce. Práce podle Marie Beňové budou zahájeny v průběhu května a potrvají nejdéle jeden měsíc.

Po dokončení prací na ulici Okružní, tedy závěrem července, bude realizována oprava silnice II/347 v úseku od konce Čejova k Dusilovskému rybníku. Práce potrvají přibližně dva měsíce.

Informace o aktuálních uzavírkách sledujte na webových stránkách města, Facebooku Město Humpolec a prostřednictvím aplikace Munipolis (https://humpolec.munipolis.cz/).

  • 8. 4.–9. 6. Silnice I/34 Vystrkov – výstavba okružní křižovatky (ŘSD)
  • 15. 4.–31. 10. ulice Mánesova, úplná uzavírka (město Humpolec)
  • 22. 4.–31. 10. Na Skalce, úplná uzavírka (město Humpolec)
  • 25. 4.–25. 5. ulice Blanická, úplná uzavírka (Kraj Vysočina)
  • 6. 5.–15. 7. ulice Okružní, úplná uzavírka rozdělená (Kraj Vysočina)
  • 11.–12. 5. ulice Nerudova, u Billy (město Humpolec)
  • 3. 6.–31. 10. ulice Hradská (město Humpolec)
  • ulice Hálkova, zahájení oprav srpen-září (město Humpolec)

zdroj: https://www.mesto-humpolec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=240913&n=v-humpolci-zacinaji-investicni-akce-a-opravy-silnic-prehled-dopravnich-uzavirek-pro-rok-2024