Jarní činnost mladých hasičů

Hasičští benjamínci odcestovali ve dnech 26.-30. 4. 2023 na tradiční přípravný táborový čtyřdenní pobyt. Tentokrát se jim domovskou základnou stala chalupa na Bělici v Kalištích. Náš sbor se tam vrátil po dlouhých dvanácti létech. Účastnilo se dvacet šest dětí a devět členů doprovodu.

Tábor je pravidelně zaměřený na sportovní i brannou tématiku a kolektivní hry v přírodě. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 27.4. pořadatelé naplánovali šipkovanou kolem Kališť zakončenou středověkým hodováním na tvrzi v Proseči. V pátek dvacátého osmé dubna se konal tradiční výlet vlakem. Konečnou destinací byla Zruč nad Sázavou. Zde jsme absolvovali prohlídku zámku, navštívili Kolowratskou věž a prohlédli expozici výstavy Svět kostiček a panenek.

Předposlední den proběhly tréninky hasičských disciplín, branný závod a nesměla chybět ani oblíbená noční hra. Třicátého dubna se celá výprava navrátila v pořádku domů a všichni účastníci obdrželi pamětní medaili. Večer nikdo nechtěl zmeškat lampionový průvod startující ze sportovního areálu Rafanda, zakončený pálením čarodějnic před budovou osadního výboru. Všichni, kdo měli lampion obdrželi špekáček k opečení. 

O další občerstvení  se staral personál hospody U Dubu a k tanci i poslechu špičkově hrála kapela Legenda. Dokonce i počasí vyšlo a déšť si vybral oddechový čas.

Šestého května  už naše dvě družstva odjela do Častrova na první kolo nového ročníku Ligy mladých hasičů okresu Pelhřimov. Sjelo se tam třicet dva dětských týmů, což na premiérové kolo byla vynikající účast. V kategorii mladších se na úvod našim podařilo vybojovat desáté místo, v kategorii starších se zadařilo lépe a  obsadili místo páté. Pevně věříme, že se v dalším průběhu ligového seriálu podaří dosáhnout i na medailové pozice.

Sbor dobrovolných hasičů Hněvkovice děkuje těm, kteří se aktivně podíleli na organizaci tábora, zejména pracovnicím školní jídelny ZŠ Hálkova, dále rodičům, dobrovolníkům a  všem fandům požárního sportu.

Pozvánka na květen

Osadní výbor zve naše spoluobčany na veřejnou schůzi, která se uskuteční dne 4.5. 2023 od 17.00 hod. v Hněvkovické hospodě u pana Zronka.

Na programu bude představení projektu zvažovaného rozšíření sportovního areálu Rafanda a informace o chystaném novém využití objektu bývalého obchodu.

Účast přislíbili a vaše dotazy ochotně zodpoví místostarosta města Ing. Petr Machek a architekt Ing. Slavíček.

Čarodějnice 2023

Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 30.4. 2023 tradiční lampionový průvod.

Sraz je ve 20.00 hod. na hřišti u rybníku Rafanda. Cíl průvodu je před hospodou U Dubu.

Účastníci s lampionem obdrží v cíli špekáček.

Personál hospody U Dubu zve všechny spoluobčany na pálení čarodějnic. Přijďte posedět, ochutnat bohaté občerstvení a poslechnout hudbu. Začátek ve 20.00 hod.

Připravované stavební a rekonstrukční akce na rok 2023

Na základě dlouhodobých i aktuálních požadavků osadního výboru a jednání s místostarostou města Humpolce Ing. Petrem Machkem by v letošním roce měly být v Hněvkovicích provedeny tyto hlavní stavební a jiné akce.

výstavba chodníku od bývalého obchodu směrem na konec Hněvkovic

oprava propustku u č.p. 83 a PD na řešení celé komunikace p.č. 398/3

oprava dlažby u zastávky před bývalou prodejnou

nová dlažba u zastávky na Humpolec, cca 10m2

oprava obrubníků před budovou OV

oprava šachty před kapličkou

oprava komunikací infra metodou (OV vytipuje plochy)

projektová dokumentace na řešení nového povrchu cesty p.č.743/2

výmalba obou kapliček, u kapličky v obci posouzení nutnosti přístřešku nad křížkem

rekonstrukce budovy OV (odvlhčení obvodové zdi ve svahu, omítka v suterénu, nová kuchyňská linka, podlaha a vybílení v hospodě, vypínače ve 2NP a osvětlení půdy, nové zářivky v garáži SDH)

prořez větví u dubů před budovou OV

  • příprava studie a projektová dokumentace na rozšíření sportovního areálu Rafanda