Svoz odpadů leden-červenec 2024

Termíny svozových dnů pro odpady v Hněvkovicích v období od ledna do července 2024.

KOMUNÁL VŽDY VE ČTVRTEK 4.1., 18.1., 1.2., 15.2.,29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6. 4.7., 18.7., 1.8.

BIO VŽDY V ÚTERÝ 9.1., 6.2., 5.3, 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.,

11.6., 25.6., 9.7., 23.7. 6.8.29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6. 4.7.,

PAPÍR VŽDY VE STŘEDU 10.1., 7.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.7., 21.8..

PLAST BUDE VYVÁŽEN STŘÍDAVĚ VE ČTVRTEK NEBO V PÁTEK 11.1., 2.2., 22.2., 15.3., 4.4., 26.4., 16.5., 7.6., 27.6., 19.7., 8.8.

Město Humpolec od roku 2024 navýšilo poplatek za odvoz odpadů na 840 Kč na poplatníka. Pokud je občan zapojen do třídění odpadů, je i nadále poskytována sleva ve výši 60 Kč na osobu.

Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolce na I. pololetí 2024

17.1.2024 – SCHŮZE RADY MĚSTA

7. 2. 2024 – SCHŮZE RADY MĚSTA -schválení programu zasedání ZM / 28.2. 2024/

28.2.2024 – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

13. 3.2024 – SCHŮZE RADY MĚSTA 3. 4.2024 – SCHŮZE RADY MĚSTA

/ schválení programu zasedání ZM (24.4.2024)/

24.4.2024 – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

15. 5.2024 – SCHŮZE RADY MĚSTA 5.6.2024 – SCHŮZE RADY MĚSTA

. schválení programu zasedání ZM (26.6.2024)

. schválení Plánu práce ZM a RM na II. Pololetí 2024

26.6.2024 – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Informace k zimnímu prohrnování

Osadní výbor oznamuje, že v letošní zimní sezóně bude v Hněvkovicích provádět prohrnování komunikací pan Kratochvíl z Krasoňova. Nejprve provede údržbu ve svém bydlišti a následně přijede do naší místní části.

Prosíme tak všechny spoluobčany o trpělivost.

Na provádění zimní údržby je lhůta zákonem stanovená a to do 48 hodin od ukončení sněžení.

Informace k rezignaci starostky města Humpolce

Písemné vyjádření tajemníka města Humpolce Mgr. Jiřího Fialy, které zaslal všem osadním výborům.

V pondělí dne 23.10.2023 byla na podatelnu Městského úřadu v Humpolci doručena písemná rezignace na funkci starostky města Humpolce od paní Mgr. Aleny Štěrbové, a to k 31.10.2023, ze závažných rodinných důvodů.

Tímto dnem tak končí její fungování v uvolněné funkci starostky města Humpolce a zároveň i členství v radě města Humpolce. Současně paní starostka podala i rezignaci na mandát člena zastupitelstva města Humpolce s tím, že dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, mandát zaniká dnem, kdy starosta podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce. Tuto rezignaci již nelze vzít zpět.

V našem případě tak mandát na členku zastupitelstva, od 1.11.2023 již bývalé paní starostky, zanikne až na zasedání humpoleckého zastupitelstva dne 22.11.2023. Teprve následující den, tj. 23.11.2023 mohou nastupovat náhradníci z kandidátky ANO 2011 s podporou nezávislých s tím, že až na zasedání zastupitelstva 20.12.2023 mohou složit nezbytný slib zastupitele.

Co se týká zastupování ve vedení města je zřejmé, že v tomto smyslu bude vrcholným představitelem, do doby zvolení nového starosty, 1. místostarosta pan Ing. Petr Machek, resp. pan 2. místostarosta Mgr. Pavel Hrala. Tudíž se na rozhodování, zastupování a podpisech dokumentů za město vše mění v tomto pořadí.