Investiční akce a opravy silnic v Humpolci

Opravy městských komunikací

Od 15. dubna do 31. října bude probíhat úplná rekonstrukce ulice Mánesova v hodnotě 16,7 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CZ a. s. Po dobu prací bude ulice Mánesova uzavřena.

Od 22. dubna je uzavřen vnitroblok Na Skalce, kde probíhá revitalizace lokality před mateřskou školou a u bytových domů č. p. 959 a 960. Hodnota vysoutěžené zakázky je 22,3 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je společnost PORR a. s. Práce potrvají do 31. října.

Od 11. do 12. května bude probíhat oprava propadlé části dlážděné vozovky v ulici Nerudova u obchodu Billa. Další investiční akcí bude rekonstrukce ulice Hradská, jejíž realizace by mohla začít začátkem června. Dále se počítá s opravou vozovky v ulici Hálkova (naproti prodejny Protect). Termín zahájení prací je odhadován na měsíc srpen.

Rekonstrukce krajských silnic

V současné době probíhá výstavba okružní křižovatky na silnici I/34 v lokalitě Vystrkov. Stavební práce realizuje soukromý investor, který dílo po dokončení předá správě Ředitelství silnic a dálnic. Práce potrvají do 9. června. Přičemž od 29. dubna do 19. května bude zcela uzavřen sjezd z dálnice D1 ve směru od Prahy a nájezd na dálnici D1 ve směru na Brno. Objízdná trasa povede přes Humpolec, Krasoňov a Větrný Jeníkov. Více se o etapách výstavby a dopravním omezení dočtete na https://bit.ly/OmezeniVystrkov.

Od 6. května bude realizována rekonstrukce silniceII/129 na ulici Okružní v lokalitě od společnosti VODAK po okružní křižovatku ve směru na Pelhřimov. „Stavba bude realizována za úplné uzavírky na čtyři etapy tak, aby byl zajištěn přístup do všech areálů. Oprava bude by měla být dokončena do 15. července,“ říká Marie Beňová z tiskového oddělení Kraje Vysočina.

V květnu začne rekonstrukce silnice III/12935 v ulici Blanická, která je ve správě Kraje Vysočina. Ulice Blanická bude uzavřena v celé délce. Práce podle Marie Beňové budou zahájeny v průběhu května a potrvají nejdéle jeden měsíc.

Po dokončení prací na ulici Okružní, tedy závěrem července, bude realizována oprava silnice II/347 v úseku od konce Čejova k Dusilovskému rybníku. Práce potrvají přibližně dva měsíce.

Informace o aktuálních uzavírkách sledujte na webových stránkách města, Facebooku Město Humpolec a prostřednictvím aplikace Munipolis (https://humpolec.munipolis.cz/).

  • 8. 4.–9. 6. Silnice I/34 Vystrkov – výstavba okružní křižovatky (ŘSD)
  • 15. 4.–31. 10. ulice Mánesova, úplná uzavírka (město Humpolec)
  • 22. 4.–31. 10. Na Skalce, úplná uzavírka (město Humpolec)
  • 25. 4.–25. 5. ulice Blanická, úplná uzavírka (Kraj Vysočina)
  • 6. 5.–15. 7. ulice Okružní, úplná uzavírka rozdělená (Kraj Vysočina)
  • 11.–12. 5. ulice Nerudova, u Billy (město Humpolec)
  • 3. 6.–31. 10. ulice Hradská (město Humpolec)
  • ulice Hálkova, zahájení oprav srpen-září (město Humpolec)

zdroj: https://www.mesto-humpolec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=240913&n=v-humpolci-zacinaji-investicni-akce-a-opravy-silnic-prehled-dopravnich-uzavirek-pro-rok-2024

Participativní rozpočet – možnost pro občany

Na základě záměru města se připravuje pro tento rok 2024 první participativní rozpočet města Humpolce, do kterého se dle jeho pravidel mohou zapojit také občané místních částí, a to podáváním návrhů a hlasováním.

Participativní rozpočet je možností pro občany zapojit se a podílet svým nápadem na vylepšení jejich okolí bydliště. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

Přesná pravidla naleznete na webu města pod odkazemhttps://www.mesto-humpolec.cz/participativni%2Drozpocet/d-240432/p1=55623.

Podávat návrhy a hlasovat budou moci občané elektronicky přes Portál občana na webu města: Participativní rozpočet (mesto-humpolec.cz), který bude zprovozněn tento týden.

Podávání návrhů projektů od občanů bude spuštěno od 1. 2. 2024 do 31. 3. 2024.

Následovat bude vyhodnocení realizovatelnosti navržených projektů, jejich prezentace, hlasování veřejnosti, zveřejnění vítězných projektů a poté jejich realizace městem.