Archiv rubriky: SDH Hněvkovice

SDH v roce 2006

Složení výboru SDH nedoznalo změn. Od 1.ledna byla zřízena zásahová jednotka JPO- 5 Hněvkovice. První tři měsíce roku se nesly v organizačních přípravách na nová cvičení, vybírání členských příspěvků apod. Do Nové Včelnice byla odvezena stříkačka na opravu, došlo i k nákupu nových koncovek a savic pro družstva MH. V dubnu však musel výbor opravu stříkačky reklamovat / závada na oběžném kole a netěsnícím hrdle/. Opravu provedli v Nové Včelnici na počkání.

V dubnu se v garáži SDH vybourává otvor pro nové zárubně do klubovny. Jejich osazení provedl Václav Benda 13. 4. Ve stejný den se na hřišti u rybníku Rafanda sešli zástupci města Humpolec společně s náměstkem starosty SDH Radkem Romanovským a členem Osadního výboru Bohumírem Váchou, kde projednávali další postup prací na rekonstrukci tohoto prostoru. Od představitelů měst. úřadu se setkali s pochopením a obdrželi i příslib finanční dotace na náklady spojené s akcí Malé hřiště.

15.dubna se konal tradiční sběr železného šrotu po vesnici. Za účasti česti členů bylo svezeno celkem 4 220 kg. železa. V květnu probíhají již pravidelné nácviky na soutěže. Připravují se muži i družstva MH.

Družstva mužů se účastnila v roce 2006 na cvičeních:

27.5. Světlice – okrskové cvičení
Čas 30,16 s. Místo : 4
Plíhal -strojník, Pečenka, Jarošová, Koten , Tomek J., Magala, Štaubert.

Soustředění před startem ve Světlici ,2006
Soustředění před startem ve Světlici ,2006

17.6. Jiřice – noční cvičení.
Časy a umístění našich dvou týmů se nedochovaly.
Tým I – Plíhal -strojník, David, Beran, Koten, Tomek J., Magala, Štaubert.
Tým II- Tuček – strojník, Benda, Tomek L., Němec M., Krbec J., Romanovský R.

Noční soutěž v Jiřicích
Noční soutěž v Jiřicích

8.7. Čejov
Čas 26,53 s., místo 2.
Tuček – strojník, Pečenka, Beran, Koten, Němec M., Magala, Romanovský R.

29.7. Horní Rápotice
Startují dvě družstva. Požární útok se cvičil systémem sport.
Tým IPlíhal- strojník, Tomek J., Štaubert , Jarošová, Krbec J., Koten, Magala. Čas 31,31 s. a konečné 7. místo.

Tým IIPlíhal, Němec M., Romanovský R., Beran, Romanovský M.-, Tomek L., Pečenka.
Čas 30,22 s., místo 5.
Horní Rápotice

Horní Rápotice II

19.8. Petrovice
Čas 29,23 s., místo 4.
Plíhal -strojník, Tuček, Romanovský R., Tomek L., Tomek J., Magala, Štaubert

26.8. Hněvkovice
Tým IPlíhal-strojník, David, Beran, Koten, Tomek J., Magala , Štaubert.
Čas 37, 22 s., 7. místo

Tým IITuček- strojník, Romanovský R., Benda, Tomek L., Němec M., Pečenka , Romanovský M.
Čas 34,38 s., 6. místo.

2.9. Jiřice
Plíhal -strojník, Romanovský R., Tuček, Tomek J., Magala, Štaubert.
Čas 33,57 s., 14 místo

16.9. Světlice
Plíhal, David, Zach, Tuček, Tomek J., Magala, Štaubert. Zach v sestavě hostoval z SDH Petrovice.
Čas 35,15 s., 5. místo.

Mladí hasiči vstupovali do roku 2006 s šestnácti členy ve svých řadách. Činnost s nimi se úspěšně rozvijí. Nácviky se konají od počátku dubna.

Družstva MH Hněvkovice se v roce 2006 účastnila :

29.4. Černovice – okresní liga MH
Na první závod sezony cestujeme autobusem společně s družstvy Jiřic a Čejova. Pro nepřízeň počasí byla zrušená plánovaná disciplína štafety 4 x 60 m.
Tým IPrachniar V., Pánková, Němcová M., Maršíková, Jaroš, Jančura, Semorád.
Čas 26,13 s., 14 místo

Tým IIPrachniar V., Prachniar J., Benda , Beran, Maršík , Němcová M., Kořínek
Čas 25,85., 12 místo.

Dvojice trenérů
Dvojice trenérů
Soutěžní terén v Černovicích
Soutěžní terén v Černovicích

13.5. Pacov – okresní liga MH
Soutěž probíhala na oválu v tradičních disciplínách /PÚ, štaf.4 x 60, štaf. CTIF /.
Hněvkovice I / Prachniar V., Maršíková, Semorád, Němcová M., Pánková, Jančura, Jaroš / čas v 1. pokusu 20,76 s., v 2.pokusu 19,68 s.
Ve štafetě CTIF dosáhl tým času 71,07 s., ve štafetě 4×60 došlo k diskvalifikaci z důvodu srážky dvou členek družstva.
Hněvkovice I obsadily celkově 21 místo.

Dlouhé čekání v Pacově
Dlouhé čekání v Pacově

Hněvkovice II / Prachniar V., Damborský, Prachniar J., Kořínek , Beran ,Benda, Maršík /, čas v 1.pokusu požárního útoku 24,05 s., ve 2. 22,52 s. Čas ve štafetě CTIF 88,31 s., štafeta 4×60 byla diskvalifikována za špatné pronesení koncovky cílem.
Hněvkovice II vybojovaly 22.místo.

20.5. Pacov – jarní kolo hry Plamen
Po týdnu opět vyrážíme do Pacova na stejný závodní okruh. tentokrát obě družstva nebyla v žádné z disciplín diskvalifikována. PÚ se konal na dva pokusy stejně jako štafeta CTIF.
Tým I vybojoval tyto časy: 29,67 s. a 26,67 s. v PÚ.
75,6 s. a 91,34 s. ve štafetě CTIF, 54,05 s. ve štafetě 4 x 60m. Celkově 28 místo.
Sestava : Prachniar V., Maršíková, Semorád , Němcová M., Beran , Jančura , Maršík.

Tým II v PÚ 24,88 s, 32,61 s.
štafeta CTIF 88,18 s. a 94,63 s., štafeta 4 x 60 m – 61,71 s.
Sestava: Prachniar V., Kratochvílová Š, Prachniar J., Kořínek, Beran Benda, Maršík.

Celkové umístění družstev Hněvkovic ve hře Plamen ročníku 2005 /2006
Tým I získal ve všech disciplínách 70 bodů a obsadil 9. místo
Tým II získal 85 bodů a vybojoval 12. místo.

27.5. Světlice – okrskové cvičení
Tým I / Prachniar V., Jaroš, Jančura, Němcová M., Pánková, Semorád , Maršíková / se představil v zlepšené formě a v čase 19,89 s. získal 1. místo

Tým II / Němec M., Prachniar J., Kratochvílová Š, Maršík, Damborský, Benda, Kořínek / vybojoval čas 51,26 s., a získal konečné 6.místo.

Týmová fotka ze Světlice
Týmová fotka ze Světlice
Společný snímek ze Světlice
Společný snímek ze Světlice

10.6. Hříběcí – cvičení
V konkurenci 11. družstev se soutěžilo na dva pokusy v disciplíně PÚ a štafeta 4 x 60.
Časy Hněvkovic I: 18,53 a., 41,84 s. v PÚ, 55,13 a., a 55,72 s. ve štafetě.
Celkem 2. místo
Hněvkovice II : 34,51 s. a 40,30 s. v PÚ, 1:11,67 a 1:11,15. Celkově 9. místo. Soutěž byla velmi kvalitně připravena a pořadatelé ocenili vítěze hodnotnými cenami.Cestovalo se autobusem společně s týmy Čejova

Hříběcí
V Hříběcí 2006

17.6. Kaliště – cvičení u příležitosti 120. výročí místního SDH
Hněvkovice I / Prachniar V., Maršíková , Semorád, Němcová M., Jančura, Jaroš, Pánková / vybojovaly zatím nejlepší čas 16,90 s. a obsadily 1. místo

Hněvkovice II / Damborský, Kořínek, Benda, Němec M., Maršík/ čas 23,03 s., 5. místo. Tento tým soutěžil v kategorii mladších.

V Kalištích
V Kalištích

18.6. Příseka – liga MH okresu Jihlava
Při našich minulých účastech v Přísece se nám vždy dařilo. Ani letos tomu jinak nebylo.
Soutěžilo se v kategoriích mladší a starší na dva pokusy.
Tým I / Prachniar V., Semorád, Maršíková, Němcová M., Jančura, Pánková, Jaroš/ překonal v druhém pokusu i svůj jednodenní rekord z Kališť. Časy17,40 s., a 16, 23 znamenaly 2. místo.

Tým II / Kratochvílová, Kořínek, Semorád, Benda, Maršík, Kratochvíl, Damborský / dosáhl časů 18,82 s., a 19,21 s. Obsadil 3. místo. Soutěžil v kategorii mladších.
Do Příseky jsme cestovali osobními auty rodičů startujících a sympatizantů požárního sportu.

Radek Romanovský při ocenění našich týmů
Radek Romanovský při ocenění našich týmů
Radost z cen
Radost z cen

8.7. Čejov – cvičení
Startujeme vzhledem sezóně letních prázdnin pouze s jedním Týmem a díky času 18,0 s. obsazujeme 2. místo.

Čejov 8.7. 2006
Čejov 8.7. 2006
Nálada je výborná.
Nálada je výborná.

29.7. Horní Rápotice – cvičení
Družstvo I/Prachniar V., Němcová M., Semorád , Maršíková, Pánková, Jančura, Jaroš / v čase 17,12 s. obsadilo 1. místo. Tento tým premiérově startoval i v kategorii dospělých v požárním sportu. Jejich vystoupení na dvojnásobné dráze s delšími hadicemi přineslo 10. místo a čas 40,43 s.
Družstvo II / Prachniar V., Jančura , Maršík, Němec M., Kořínek, Kratochvílová, Prachniar J. / získalo za čas 19,66 s. stříbrné 2. místo.

19.8. Petrovice – cvičení
Naše dva týmy excelovaly a vybojovaly první a druhé místo.
Družstvo I za čas 20,30 s. Družstvo II v čase 23,70 s.

26.8. Hněvkovice – cvičení
Na domácí půdě se oba naše týmy chtěly vytáhnout co nejlépe. Ovšem zbyla pro nás jen pověstná bramborová medaile.Družstvo I / Prachniar V., Němcová M., Maršíková , Jančura, Jaroš, Beranová, Pánková / vybojovalo čas 19, 21 s. a 4. místo

Muži na startu
Muži na startu

Družstvo II / Němec M., Prachniar J., Damborský, Kratochvílová, Maršík, Kořínek, Benda M. / bodovalo na 12 místě časem 23, 43 s. Soutěžilo 18 týmů z okresu Pelhřimov. Do Hněvkovic přicestoval i lídr Jihlavska , tým z obce Příseka. Jeho A družstvo také soutěž vyhrálo v čase 16,26 s., stříbro patří A z Křeče za čas 16,87 a bronz B týmu z Rohovky / 17,68 s/ .
2.9. Jiřice – setkání hasičů
Tým I / Prachniar V., Maršíková, Semorád, Němcová M., Pánková, Jaroš, Jančura /. Čas 18,16 s. a 1. místo

Tým II / Prachniar V., Damborský, Prachniar J., Němcová M., Kratochvílová, Maršík, Benda /. Čas 19,22 s., 2. místo.

9.9. Budíkov – cvičení
Tým soutěžil jak v kategorii MH, tak i dospělých.
V prvním pokusu byl čas 19,15 s., ve druhém 18,77 s.
V kategorii dospělých družstvo soutěžilo systémem sport a vybojovalo 4. místo v čase 28,63 s. Vítězný tým SDH Kejžlice ml. zvítězil čase 22,33 s.

16.9. Světlice – cvičení
Tým I / Prachniar V., Němcová M., Pánková, Semorád, Maršíková, Jančura, Jaroš/ soutěžil v kategorii starších a v čase 16,32 s., vybojoval 1. místo
Tým II / Prachniar J., Kratochvílová, Kratochvíl, Maršík, Damborský, Semorádová / v kategorii mladších čase 21,91 s., obsadil 3. místo

24.9. Senožaty – okresní liga MH
Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě dvojic.
Časy našeho družstva v PÚ 18,01 s., a 26,57 s. znamenaly 5. místo
Časy štafety 76,58 s. a 126,49 s. určily 11.místo.

30.9. Rohovka – okresní liga MH
Tým I v PÚ měl čas 25,96 s. a 17,42 s.
Ve štafetě dvojic byly časy 66,57 s. a 69,63 s.
Celkově to stačilo na 7. místo.

Tým II měl bohužel oba pokusy pož. útoku diskvalifikovány. Ve štafetě 98,57 s. + 20 trest.bodů.
a 100,17 s.+ 10 trestných bodů. Umístění bylo na 25. místě.

7.10. Černovice – podzimní kolo hry Plamen
Soutěžilo se v útoku CTIF, štafetě dvojic a ZPV. Výsledky časů se nedochovaly. Tento závod byl poslední pro Ondřeje Jančuru, Zdenku Pánkovou, a Michalu Němcovou. Všichni dovršili patnáct let věku a nemohou již startovat v kategorii mladých hasičů.

Členové MH se 21.9. účastnili brigády na sběr kamene při rekonstrukci hřiště u rybníku Rafanda.

Rekonstrukce Malého hřiště
Rekonstrukce Malého hřiště
Vybojované trofeje
Vybojované trofeje
Valná hromada 9.12. 2006
Valná hromada 9.12. 2006

SDH v roce 2005

V roce 2005 pracoval výbor SDH ve složení: Benda Vladimír / starosta a pokladník/, Romanovský Radek /náměstek starosty/, Plíhal Libor / velitel/, Pečenka Zdeněk ml. / zástupce velitele a vedoucí MH/, Němec Jiří / jednatel/, Magala Lukáš /preventista/, Tomek Libor / strojník/, Morávek Ladislav /člen výboru/.
Činnost v únoru a březnu bývá především záležitostí oprav hasičské techniky a organizačních příprav na soutěžní sezónu. Probíhají i různá školení, např.školení rozhodčích v Obratani nebo proškolení strojníků JPO v Pelhřimově.

26.3. se konala první brigáda roku, tentokrát za hojné účasti členů. Byla provedena těžba náletových dřevin v prostoru rybníku Rafanda.
2.4. se Radek Romanovský účastnil okresní konference SHČMS v Pelhřimově
9.dubna se provedí sběr železného šrotu po vesnici. Sebralo se 3 420 kg.železa.
V průběhu dubna se konají pravidelné schůzky MH a cvičí se požární útok ,vázání uzlů i topografické značky.

1.5. Černovice – 4.kolo okresní ligy MH
Vyrážíme s dvěma družstvy. Soutěží se v požárním útoku a štafetě CTIF.
Hněvkovice I starší: Prachniar V., Jančura, Němcová M., Pánková, Kořínek, Semorád, Jaroš, Němcová L. Čas ve štafetě tohoto týmu byl 75,88 s. a v PÚ20,87 sek. Konečné umístění je na skvělém 2. místě.
Hněvkovice II mladší: Maršík, Němec M., Vytisková, Moravová, Hertlová, Benda M., Beran
čas PÚ 26,13. štafeta CTIF: 86,69 + deset trestných bodů.

Na soutěž se jelo autobusem společně s družstvy z Jiřic.

7.5. Pacov
Cvičení MH probíhalo ve dvou kategoriích pro mladší a starší. Mladší družstva soutěžila v PÚ a štafetě CTIF. Starší měli ještě útok CTIF. Každá kategorie se hodnotila zvlášt.
Oba naše týmy nezvládly požární útok. I když sání a rozvinutí hadic bylo bezproblémové, tentokrát vypadla B hadice z přetlakového ventilu.
Doprovodnou akcí cvičení byla výstavka historické techniky, medailí a fotografií z minulosti SDH v Pacově.
Sestavy: Hněvkovice I staršíJančura, Němcová L., Němcová M., Pánková, Kořínek, Semorád, Jaroš. časy: PÚ neklasifikován, útok CTIF 107,26 +25trestných bodů, štafeta CTIF 75,45 sek.
Celkově jsme obsadili 11.místo

Tým s doprovodem v Pacově 2005
Tým s doprovodem v Pacově 2005
Příprava základny v Pacově 2005
Příprava základny v Pacově 2005

Hněvkovice II mladší
– Maršík, Němec M., Vytisková, Moravová, Hartlová, Benda, Beran.
Časy: PÚ 50,86 sek., štafeta CTIF 85,88 + 10 trest. bodů.
Celkově 6.místo
Dopravu zajišťovali rodiče startujících a příznivci požárního sportu z vesnice osobními vozy.

21.5. Kamenice nad Lipou-jarní kolo hry Plamen
Soutěžilo se ve třech disciplínách /pož.útok, štafeta CTIF, útok CTIF/.
Výsledky se za naše družstva nedochovaly, ovšem celkové umístění ve hře Plamen ano.
Hněvkovice I /Prachniar V., Kořínek, Semorád, Němcová M., Pánková, Jančura, Jaroš/ vybojovaly 16. místo.
Hněvkovice II / Prachniar V., Vytisková, Moravová, Němcová L., Benda M., Jančura, Hertlová / 18.místo.
Na cvičení jsme cestovali autobusem společně s týmy z Jiřic.

28.5. Petrovice
Na okrskové cvičení vysíláme silnou účast. Dvě družstva mužů a dvě mladých hasičů. Umístění mužského družstva Hněvkovice I se opět nedochovalo, ale čas 39,48 sek. nebyl nijak slavný. Sestava : Plíhal, Bukoczy J., Jarošová, Prachniar J., Tomek J., Magala, Štaubert
Tým Hněvkovice II startoval ve složení: Plíhal, Bukoczy J., Tomek L., Koten M., Němec M., Pečenka , Romanovský R. Družstvo bylo ovšem diskvalifikováno.

V kategorii mladých hasičů soutěžila pouze dvě družstva a to obě z Hněvkovic. Tím byla naše pozice víc než ulehčena.
Hněvkovice I /Prachniar V., Kořínek, Semorád, Němcová M., Pánková, Jančura , Jaroš / 2 místo za čas 20,95 s.
Hněvkovice II / Němec M.,Vytisková , Moravová, Němcová L., Benda, Hertlová, Beran J./ čas 20,73 a 1. místo.
Pořadatelé nezvládli organizaci soutěže. Cestovalo se osobními auty.

Mimo cvičení se v květnu prováděly drobné opravy techniky a výstroje /nákup přileb aj. /

4.6. Počátky- okresní liga MH
Soutěžilo se ve třech disciplínách / PÚ, štafeta 4 x 60, střelba ze vzduchovky/. Družstva měla jeden pokus na útok, dva pokusy ve štafetě i ve střelbě.
Tým Hněvkovice I měl smůlu. Při pož. útoku přestala jít časomíra a v nařízeném druhém nastaly technické problémy s košem. Tudíž diskvalifikace. To samé i v prvním pokusu štafety, kdy špatně napojená hadice na rozdělovači znamenala konečnou. Čas v druhém pokusu štafety byl 53,62. Za střelbu jsme obdrželi jeden trestný bod a konečné umístění bylo na 23. místě.
O něco více se dařilo Hněvkovicům II, kdy PÚ byl za 24,9 s.,štafeta 66,59 a 66,45 sek. Celkové umístění na 14. místě.

5.6. Příseka – liga MH okresu Jihlava
Cílem výpravy bylo napravit blamáž z Počátek. Soutěž byla rozdělena na mladší a starší kategorii a soutěžilo se v PÚ na dvě kola. Postavili jsme tři družstva.

Trenér Morávek vše bedlivě sleduje
Trenér Morávek vše bedlivě sleduje
Setkání generací-po návratu z Příseky
Setkání generací-po návratu z Příseky

Hněvkovice I starší v sestavě Prachniar V., Vytisková, Pánková, Jančura, Němcová M., Semorád J, Jaroš . Čas v prvním pokusu 20,58 sek., v druhém 20,24 sek. Celkově 3. místo.

Hněvkovice II starší / Němec M., Kořínek, Moravová, Němcová L., Benda, Beran, Hertlová /.
První pokus 40,89sek., druhý 26,14 sek. Celkové 10.místo.

Hněvkovice III mladší / Prachniar J., Maršík, Moravová, Beran, Benda, Kořínek, Hertlová / Časy 22,61 a 19,64 přinesly 1. místo.
Naše družstva byla kromě cen ještě podarována balíčkem jako nejvzdálenější účastník .

19.6. Libkova Voda – okresní liga MH
V závěrečném závodu ligy okresu se bojovalo ve štafetě 4 x 60 m ve dvou pokusech a pož. útoku.
Hněvkovice I / Prachniar V., Němcová M., Semorád, Vytisková, Beran,Hertlová, Jančura / V časech 21,88 sek. za PÚ, 45,66 sek. a 48,47 sek. ve štafetě vybojovaly v celkovém čase 67,54 s 5. místo.

Tým II / Němec M, Moravová, Němcová L., Kořínek, Jančura, Hertlová, Benda/ poněkud zaváhal a za časy 51,27 v PÚ, ve štafetě 50,09 a 56,31 sek. v celkovém čase 101,36 obsadil 22. místo.
Cestovalo se opět autobusem s družstvy z Jiřic.

25.6. Branišov
I muži vyrazili do bojů a v sestavě Plíhal, Krejčí, Jarošová, Prachniar J., Tomek J., Magala, Štaubert přivezli čas 42,20sek.

26.6. Pavlov – liga MH okresu Jihlava
Opět jsme si „odskočili “ do sousedního okresu a naše dva týmy změřily síly s družstvy z Jihlavska.
Hněvkovice I / Prachniar V., Vytisková, Pánková, Jančura, Němcová M., Němcová L., Jaroš / měly v prvním pokusu požárního útoku čas 21,16 s. a ve druhém 40,83 sek. To stačilo celkově na 9. místo.
Tým Hněvkovice II měl oba časy vyrovnanější a to 27,74 a 26,30 s. Umístění však bylo až na 15 pozici. / Němec M., Kořínek, Moravová, Němcová L., Benda M., Beran, Hertlová /.
Cestovalo se osobními auty a kromě tradičního doprovodu / R. Romanovský a V. Benda/ pomohli ještě V. Kořínek, H. Bendová a J. Morava.

V závěru června se pomalu rozjíždí i práce na rekonstrukci Malého hřiště u rybníku Rafanda. Jedná se o smělý projekt, který už v minulosti chtěl realizovat bývalý Socialistický svaz mládeže, ale vzhledem k událostem roku 1989 už k dokončení nedošlo. Snad budou mít hasiči více štěstí a měšec v Humpolci nebude skoupý.

16.7. Čejov
V příjemném prostředí fotbalového hřiště se našim poměrně dařilo.
Muži nastoupili v sestavě : Krejčí /strojník/, Bukoczy J, Jarošová, Prachniar J., Tomek L., Magala, Štaubert. Čas 32,9 stačil na konečné 9. místo.

Mladí hasiči tentokrát postavili jeden tým a díky času 21,19 vybojovali 1. místo.
/ Benda, Jančura, Kořínek, Maršík, Moravová, Němcová M., Němec M./

Ocenění mladých hasičů v Čejově
Ocenění mladých hasičů v Čejově

Výborové schůze ve dnech 4. a 18. srpna koordinovaly přípravy na cvičení v Hněvkovicích, které se bude konat jako připomínka 110. let od založení sboru.

20.8. Světlice
V tento den se konalo cvičení nejen ve Světlici, ale i v Petrovicích, neboť vedení obou sborů špatně komunikovalo mezi sebou.
Mladí hasiči startovali ve dvou družstvech s velmi dobrým výsledkem.
Hněvkovice I /Moravová, Semorád, Vytisková, Prachniar V., Beran, Jančura, Jaroš/ měly výsledný čas 21,42 a bezkonkurenčně získaly 1. místo.
Tým Hněvkovic II /Moravová, Němcová L., Prachniar J., Kořínek, Beran Jaroš, Maršík / obsadil místo 3. za čas 24,52 sek.

Petrovice
Obě sestavy MH se přesunuly ze Světlice do Petrovic a opět předvedly famózní jízdu.
Hněvkovice I v čase 22,72 a 1. místo
Hněvkovice II čas 29,16 a 2. místo.
Družstvo mužů, které ve Světlici nestartovalo obsadilo v čase 46,40 9. místo, tedy stejné jako v Čejově. / Krejčí -strojník, Bukoczy J., Jarošová, Plíhal, Tomek J., Magala, Štaubert /.

Petrovice 20.8. 2005
Petrovice 20.8. 2005

27.8. Hněvkovice – 110 let od založení SDH
Toto cvičení se dlouhodobě připravovalo a pozvali jsme na 45 sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Účast potvrdilo šestnáct družstev mužů, čtyři ženská a osm týmů mladých hasičů. Jako doplňková disciplína byla zvolena štafeta 4 x50 m. Občerstvení zajišťovala firma Eva Němcová -potraviny. Pro členy našeho sboru a hosty vařil Bohumil Plíhal guláš a ozvučení soutěže obstarala kapela z Dehtářů.
V kategorii požární útok byly výsledky následující:
muži:1. Přáslavice 21,02 s.
2.Jiřice A 22,23 s.
3.Kletečná A 23,21 s.
ženy:
1.Těchoraz 29,70 s.
2.Samšín 32,21 s.
3.Světlice 36,95 s.
4.Budíkov 41,40 s.

MH:1.Hněvkovice A 19,50 s.
2.Hněvkovice C 23,42 s.
3.Budíkov A 27,37 s.

Doplňková disciplína štafety 4 x50 metrů se setkala se strachem u většiny družstev.Nejvívíce se jí zúčastnilo 11. týmů v kategorii MH, 4. v mužské a jedno v ženské.

MH: 1. Hněvkovice C 49,56 s.
2.Budíkov A 52,87 s.
3.Jiřice B 56,14 s.
4.Budíkov C 56,81 s.
5.Hněvkovice D 57,72 s.
6.Hněvkovice A 57,94 s.
7.Čejov A 58,80 s.
8.Budíkov B 64,46 s.
9. Jiřice A 65,78 s.
10.Čejov B 70,39 s.
11. Hněvkovice B Diskvalifikace

muži: 1.Kletečná 42,31 s.
2.Budíkov 44,77 s.
3.Jiřice 45,84 s.
4.Hněvkovice 55,44 s.

ženy: 1.Budíkov 61,66 s.

Sestavy družstev Hněvkovic
muži PÚ
Tým IPlíhal-strojník, Krejčí, Jarošová, Koten M., Tomek J., Magala, Štaubert. Čas 28,93 s., 9.místo.
Tým II-Plíhal -strojník, Romanovský M., Benda M., Koten M., Tuček , Magala,Vytiska. Čas 31,40 a konečné 11.místo

štafeta 4×50 m: Plíhal, Krejčí, Magala, Štaubert. Čas 55,44 a 4. místo.

MH kategorie PÚ
IPrachniar V., Semorád J., Vytisková, Němcová M., Jančura, Pánková, Hertlová. čas 19,50, 1. místo
II-Němec M., Němcová L., Kořínek, Moravová, Beran J., Hertlová, Benda. Čas 28,96 a výsledné 6.místo
IIINěmec M., Prachniar J., Semorád , Moravová, Jančura, Maršík , Beran. Čas 23,42, 2. místo.

Technické zázemí na akci 110 let SDH Hněvkovice
Technické zázemí na akci 110 let SDH Hněvkovice
Hudební večer u příležitosti 110.let SDH Hněvkovice
Hudební večer u příležitosti 110.let SDH Hněvkovice

Složení štafet MH
Tým IBeran, Prachniar V., Maršík, Benda M. Čas 57,94. 6.místo
Tým II- Pánková, Prachniar V., Vytisková, Němcová M. Diskvalifikace.
Tým IIIMoravová, Prachniar J., Němcová L., Hertlová. Čas 49,56 s. 1. místo
Tým IV – Němec M., Semorád, Kořínek, Jančura. Čas 57,72. 5. místo.

3.9. Jiřice
Cvičení bylo zastoupeno všemi kategoriemi. Disciplínou byl pouze požární útok.
Muži vybojovali čas 29,05 s.
Družstvo I mladých hasičů vydřelo čas 17,28 s. a obsadilo 1. místo.
II tým za čas 31,5 s. byl na 3. místě.

10.9. Rohovka- okresní liga MH
Disciplíny byly pož.útok a štafeta dvojic.
Tým I /Vytisková, Prachniar V., Semorád, Němcová M., Jančura, Hertlová, Beran / měl časy v 1. pokusu 21,87 s. a ve druhém 18,43 s.

Tým II / Prachniar V., Prachniar J., Němcová L., Moravová, Benda M., Maršík , Beran / časy 24,19 s., a 23,51 s.
Celkové výsledky se nedochovaly.
Na akci jsme cestovali autobusem společně s celky z Jiřic.

17.9. Žirovnice – okresní liga MH
Hněvkovice I celkově obsadily 14. místo, II tým místo 21.

24.9. Hněvkovice – okresní liga MH
Do Hněvkovic přicestovalo 26 družstev. Soutěžilo se ve dvou disciplínách / PÚ a štafeta 4x 60 m /
V pož. útoku byl jeden pokus, ve štafetě dva.
Hněvkovice I v kat. PÚ vybojovaly čas 18,14 s. a obsadily 4. místo.
Hněvkovice II díky zapomnění hadice na základně byly diskvalifikovány.

Ze štafety byl započítáván lepší pokus ze dvou a ten vynesl I týmu čas 49,66 s. V celkovém pořadí obou disciplín byly Hněvkovice I na 3. místě v čase 67,80 s.
Hněvkovice II za čas ve štafetě 51,94 a diskvalifikaci v PÚ na posledním 26 místě.
Vítězem se stalo družstvo Křeč I za celkový čas 66,90, stříbrnou pozici vybojovala Příseka I v čase 67,45 s.

8.10. Jetřichovec – podzimní kolo hry Plamen
V týdnu byly problémy s účastí na trénincích družstev, ale opět jsme postavily dva týmy. Soutěžilo se ve třech disciplínách./štafeta dvojic, útok CTIF, ZPV- branný závod/. Pořadatelé vyhodnocovali pouze branný závod.
Hněvkovice I ve složení Jančura, Semorád, Jaroš, Pánková, Němcová M. získaly v ZPV sedm trestných bodů a konečné 14. místo.
Tým II / Němcová L., Hertlová, Moravová, Beránková, Maršíková / se dostal na bronzovou třetí pozici.
Na cvičení se cestovalo autobusem opět společně s Jiřicemi.

15.10. se po vesnici opět prováděl sběr železného šrotu. Byl svážen vozidlem T-805 a celkově bylo sebráno 5 310 kg.

19-21.10. se v Pelhřimově konalo školení velitelů JPOV, kdy se ho za Hněvkovice účastnili Libor Plíhal a Zdeněk Pečenka ml.

4. 11. proběhlo v Obratani setkání vedoucích MH. Náš sbor byl zastoupen L. Plíhalem, Z. Pečenkou a R. Romanovským.
12. listopadu se podařilo vyčistit škarpu u rybníku Rafanda.
3.12. se konala valná hromada SDH.

 

V roce 2005 pracoval výbor SDH ve složení: Benda Vladimír / starosta a pokladník/, Romanovský Radek /náměstek starosty/, Plíhal Libor / velitel/, Pečenka Zdeněk ml. / zástupce velitele a vedoucí MH/, Němec Jiří / jednatel/, Magala Lukáš /preventista/, Tomek Libor / strojník/, Morávek Ladislav /člen výboru/.
Činnost v únoru a březnu bývá především záležitostí oprav hasičské techniky a organizačních příprav na soutěžní sezónu. Probíhají i různá školení, např.školení rozhodčích v Obratani nebo proškolení strojníků JPO v Pelhřimově.

26.3. se konala první brigáda roku, tentokrát za hojné účasti členů. Byla provedena těžba náletových dřevin v prostoru rybníku Rafanda.
2.4. se Radek Romanovský účastnil okresní konference SHČMS v Pelhřimově
9.dubna se provedí sběr železného šrotu po vesnici. Sebralo se 3 420 kg.železa.
V průběhu dubna se konají pravidelné schůzky MH a cvičí se požární útok ,vázání uzlů i topografické značky.

1.5. Černovice – 4.kolo okresní ligy MH
Vyrážíme s dvěma družstvy. Soutěží se v požárním útoku a štafetě CTIF.
Hněvkovice I starší: Prachniar V., Jančura, Němcová M., Pánková, Kořínek, Semorád, Jaroš, Němcová L. Čas ve štafetě tohoto týmu byl 75,88 s. a v PÚ20,87 sek. Konečné umístění je na skvělém 2. místě.
Hněvkovice II mladší: Maršík, Němec M., Vytisková, Moravová, Hertlová, Benda M., Beran
čas PÚ 26,13. štafeta CTIF: 86,69 + deset trestných bodů.

Na soutěž se jelo autobusem společně s družstvy z Jiřic.

7.5. Pacov
Cvičení MH probíhalo ve dvou kategoriích pro mladší a starší. Mladší družstva soutěžila v PÚ a štafetě CTIF. Starší měli ještě útok CTIF. Každá kategorie se hodnotila zvlášt.
Oba naše týmy nezvládly požární útok. I když sání a rozvinutí hadic bylo bezproblémové, tentokrát vypadla B hadice z přetlakového ventilu.
Doprovodnou akcí cvičení byla výstavka historické techniky, medailí a fotografií z minulosti SDH v Pacově.
Sestavy: Hněvkovice I staršíJančura, Němcová L., Němcová M., Pánková, Kořínek, Semorád, Jaroš. časy: PÚ neklasifikován, útok CTIF 107,26 +25trestných bodů, štafeta CTIF 75,45 sek.
Celkově jsme obsadili 11.místo

Tým s doprovodem v Pacově 2005
Tým s doprovodem v Pacově 2005
Příprava základny v Pacově 2005
Příprava základny v Pacově 2005

Hněvkovice II mladší
– Maršík, Němec M., Vytisková, Moravová, Hartlová, Benda, Beran.
Časy: PÚ 50,86 sek., štafeta CTIF 85,88 + 10 trest. bodů.
Celkově 6.místo
Dopravu zajišťovali rodiče startujících a příznivci požárního sportu z vesnice osobními vozy.

21.5. Kamenice nad Lipou-jarní kolo hry Plamen
Soutěžilo se ve třech disciplínách /pož.útok, štafeta CTIF, útok CTIF/.
Výsledky se za naše družstva nedochovaly, ovšem celkové umístění ve hře Plamen ano.
Hněvkovice I /Prachniar V., Kořínek, Semorád, Němcová M., Pánková, Jančura, Jaroš/ vybojovaly 16. místo.
Hněvkovice II / Prachniar V., Vytisková, Moravová, Němcová L., Benda M., Jančura, Hertlová / 18.místo.
Na cvičení jsme cestovali autobusem společně s týmy z Jiřic.

28.5. Petrovice
Na okrskové cvičení vysíláme silnou účast. Dvě družstva mužů a dvě mladých hasičů. Umístění mužského družstva Hněvkovice I se opět nedochovalo, ale čas 39,48 sek. nebyl nijak slavný. Sestava : Plíhal, Bukoczy J., Jarošová, Prachniar J., Tomek J., Magala, Štaubert
Tým Hněvkovice II startoval ve složení: Plíhal, Bukoczy J., Tomek L., Koten M., Němec M., Pečenka , Romanovský R. Družstvo bylo ovšem diskvalifikováno.

V kategorii mladých hasičů soutěžila pouze dvě družstva a to obě z Hněvkovic. Tím byla naše pozice víc než ulehčena.
Hněvkovice I /Prachniar V., Kořínek, Semorád, Němcová M., Pánková, Jančura , Jaroš / 2 místo za čas 20,95 s.
Hněvkovice II / Němec M.,Vytisková , Moravová, Němcová L., Benda, Hertlová, Beran J./ čas 20,73 a 1. místo.
Pořadatelé nezvládli organizaci soutěže. Cestovalo se osobními auty.

Mimo cvičení se v květnu prováděly drobné opravy techniky a výstroje /nákup přileb aj. /

4.6. Počátky- okresní liga MH
Soutěžilo se ve třech disciplínách / PÚ, štafeta 4 x 60, střelba ze vzduchovky/. Družstva měla jeden pokus na útok, dva pokusy ve štafetě i ve střelbě.
Tým Hněvkovice I měl smůlu. Při pož. útoku přestala jít časomíra a v nařízeném druhém nastaly technické problémy s košem. Tudíž diskvalifikace. To samé i v prvním pokusu štafety, kdy špatně napojená hadice na rozdělovači znamenala konečnou. Čas v druhém pokusu štafety byl 53,62. Za střelbu jsme obdrželi jeden trestný bod a konečné umístění bylo na 23. místě.
O něco více se dařilo Hněvkovicům II, kdy PÚ byl za 24,9 s.,štafeta 66,59 a 66,45 sek. Celkové umístění na 14. místě.

5.6. Příseka – liga MH okresu Jihlava
Cílem výpravy bylo napravit blamáž z Počátek. Soutěž byla rozdělena na mladší a starší kategorii a soutěžilo se v PÚ na dvě kola. Postavili jsme tři družstva.

Trenér Morávek vše bedlivě sleduje
Trenér Morávek vše bedlivě sleduje
Setkání generací-po návratu z Příseky
Setkání generací-po návratu z Příseky

Hněvkovice I starší v sestavě Prachniar V., Vytisková, Pánková, Jančura, Němcová M., Semorád J, Jaroš . Čas v prvním pokusu 20,58 sek., v druhém 20,24 sek. Celkově 3. místo.

Hněvkovice II starší / Němec M., Kořínek, Moravová, Němcová L., Benda, Beran, Hertlová /.
První pokus 40,89sek., druhý 26,14 sek. Celkové 10.místo.

Hněvkovice III mladší / Prachniar J., Maršík, Moravová, Beran, Benda, Kořínek, Hertlová / Časy 22,61 a 19,64 přinesly 1. místo.
Naše družstva byla kromě cen ještě podarována balíčkem jako nejvzdálenější účastník .

19.6. Libkova Voda – okresní liga MH
V závěrečném závodu ligy okresu se bojovalo ve štafetě 4 x 60 m ve dvou pokusech a pož. útoku.
Hněvkovice I / Prachniar V., Němcová M., Semorád, Vytisková, Beran,Hertlová, Jančura / V časech 21,88 sek. za PÚ, 45,66 sek. a 48,47 sek. ve štafetě vybojovaly v celkovém čase 67,54 s 5. místo.

Tým II / Němec M, Moravová, Němcová L., Kořínek, Jančura, Hertlová, Benda/ poněkud zaváhal a za časy 51,27 v PÚ, ve štafetě 50,09 a 56,31 sek. v celkovém čase 101,36 obsadil 22. místo.
Cestovalo se opět autobusem s družstvy z Jiřic.

25.6. Branišov
I muži vyrazili do bojů a v sestavě Plíhal, Krejčí, Jarošová, Prachniar J., Tomek J., Magala, Štaubert přivezli čas 42,20sek.

26.6. Pavlov – liga MH okresu Jihlava
Opět jsme si „odskočili “ do sousedního okresu a naše dva týmy změřily síly s družstvy z Jihlavska.
Hněvkovice I / Prachniar V., Vytisková, Pánková, Jančura, Němcová M., Němcová L., Jaroš / měly v prvním pokusu požárního útoku čas 21,16 s. a ve druhém 40,83 sek. To stačilo celkově na 9. místo.
Tým Hněvkovice II měl oba časy vyrovnanější a to 27,74 a 26,30 s. Umístění však bylo až na 15 pozici. / Němec M., Kořínek, Moravová, Němcová L., Benda M., Beran, Hertlová /.
Cestovalo se osobními auty a kromě tradičního doprovodu / R. Romanovský a V. Benda/ pomohli ještě V. Kořínek, H. Bendová a J. Morava.

V závěru června se pomalu rozjíždí i práce na rekonstrukci Malého hřiště u rybníku Rafanda. Jedná se o smělý projekt, který už v minulosti chtěl realizovat bývalý Socialistický svaz mládeže, ale vzhledem k událostem roku 1989 už k dokončení nedošlo. Snad budou mít hasiči více štěstí a měšec v Humpolci nebude skoupý.

16.7. Čejov
V příjemném prostředí fotbalového hřiště se našim poměrně dařilo.
Muži nastoupili v sestavě : Krejčí /strojník/, Bukoczy J, Jarošová, Prachniar J., Tomek L., Magala, Štaubert. Čas 32,9 stačil na konečné 9. místo.

Mladí hasiči tentokrát postavili jeden tým a díky času 21,19 vybojovali 1. místo.
/ Benda, Jančura, Kořínek, Maršík, Moravová, Němcová M., Němec M./

Ocenění mladých hasičů v Čejově
Ocenění mladých hasičů v Čejově

Výborové schůze ve dnech 4. a 18. srpna koordinovaly přípravy na cvičení v Hněvkovicích, které se bude konat jako připomínka 110. let od založení sboru.

20.8. Světlice
V tento den se konalo cvičení nejen ve Světlici, ale i v Petrovicích, neboť vedení obou sborů špatně komunikovalo mezi sebou.
Mladí hasiči startovali ve dvou družstvech s velmi dobrým výsledkem.
Hněvkovice I /Moravová, Semorád, Vytisková, Prachniar V., Beran, Jančura, Jaroš/ měly výsledný čas 21,42 a bezkonkurenčně získaly 1. místo.
Tým Hněvkovic II /Moravová, Němcová L., Prachniar J., Kořínek, Beran Jaroš, Maršík / obsadil místo 3. za čas 24,52 sek.

Petrovice
Obě sestavy MH se přesunuly ze Světlice do Petrovic a opět předvedly famózní jízdu.
Hněvkovice I v čase 22,72 a 1. místo
Hněvkovice II čas 29,16 a 2. místo.
Družstvo mužů, které ve Světlici nestartovalo obsadilo v čase 46,40 9. místo, tedy stejné jako v Čejově. / Krejčí -strojník, Bukoczy J., Jarošová, Plíhal, Tomek J., Magala, Štaubert /.

Petrovice 20.8. 2005
Petrovice 20.8. 2005

27.8. Hněvkovice – 110 let od založení SDH
Toto cvičení se dlouhodobě připravovalo a pozvali jsme na 45 sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Účast potvrdilo šestnáct družstev mužů, čtyři ženská a osm týmů mladých hasičů. Jako doplňková disciplína byla zvolena štafeta 4 x50 m. Občerstvení zajišťovala firma Eva Němcová -potraviny. Pro členy našeho sboru a hosty vařil Bohumil Plíhal guláš a ozvučení soutěže obstarala kapela z Dehtářů.
V kategorii požární útok byly výsledky následující:
muži:1. Přáslavice 21,02 s.
2.Jiřice A 22,23 s.
3.Kletečná A 23,21 s.
ženy:
1.Těchoraz 29,70 s.
2.Samšín 32,21 s.
3.Světlice 36,95 s.
4.Budíkov 41,40 s.

MH:1.Hněvkovice A 19,50 s.
2.Hněvkovice C 23,42 s.
3.Budíkov A 27,37 s.

Doplňková disciplína štafety 4 x50 metrů se setkala se strachem u většiny družstev.Nejvívíce se jí zúčastnilo 11. týmů v kategorii MH, 4. v mužské a jedno v ženské.

MH: 1. Hněvkovice C 49,56 s.
2.Budíkov A 52,87 s.
3.Jiřice B 56,14 s.
4.Budíkov C 56,81 s.
5.Hněvkovice D 57,72 s.
6.Hněvkovice A 57,94 s.
7.Čejov A 58,80 s.
8.Budíkov B 64,46 s.
9. Jiřice A 65,78 s.
10.Čejov B 70,39 s.
11. Hněvkovice B Diskvalifikace

muži: 1.Kletečná 42,31 s.
2.Budíkov 44,77 s.
3.Jiřice 45,84 s.
4.Hněvkovice 55,44 s.

ženy: 1.Budíkov 61,66 s.

Sestavy družstev Hněvkovic
muži PÚ
Tým IPlíhal-strojník, Krejčí, Jarošová, Koten M., Tomek J., Magala, Štaubert. Čas 28,93 s., 9.místo.
Tým II-Plíhal -strojník, Romanovský M., Benda M., Koten M., Tuček , Magala,Vytiska. Čas 31,40 a konečné 11.místo

štafeta 4×50 m: Plíhal, Krejčí, Magala, Štaubert. Čas 55,44 a 4. místo.

MH kategorie PÚ
IPrachniar V., Semorád J., Vytisková, Němcová M., Jančura, Pánková, Hertlová. čas 19,50, 1. místo
II-Němec M., Němcová L., Kořínek, Moravová, Beran J., Hertlová, Benda. Čas 28,96 a výsledné 6.místo
IIINěmec M., Prachniar J., Semorád , Moravová, Jančura, Maršík , Beran. Čas 23,42, 2. místo.

Technické zázemí na akci 110 let SDH Hněvkovice
Technické zázemí na akci 110 let SDH Hněvkovice
Hudební večer u příležitosti 110.let SDH Hněvkovice
Hudební večer u příležitosti 110.let SDH Hněvkovice

Složení štafet MH
Tým IBeran, Prachniar V., Maršík, Benda M. Čas 57,94. 6.místo
Tým II- Pánková, Prachniar V., Vytisková, Němcová M. Diskvalifikace.
Tým IIIMoravová, Prachniar J., Němcová L., Hertlová. Čas 49,56 s. 1. místo
Tým IV – Němec M., Semorád, Kořínek, Jančura. Čas 57,72. 5. místo.

3.9. Jiřice
Cvičení bylo zastoupeno všemi kategoriemi. Disciplínou byl pouze požární útok.
Muži vybojovali čas 29,05 s.
Družstvo I mladých hasičů vydřelo čas 17,28 s. a obsadilo 1. místo.
II tým za čas 31,5 s. byl na 3. místě.

10.9. Rohovka- okresní liga MH
Disciplíny byly pož.útok a štafeta dvojic.
Tým I /Vytisková, Prachniar V., Semorád, Němcová M., Jančura, Hertlová, Beran / měl časy v 1. pokusu 21,87 s. a ve druhém 18,43 s.

Tým II / Prachniar V., Prachniar J., Němcová L., Moravová, Benda M., Maršík , Beran / časy 24,19 s., a 23,51 s.
Celkové výsledky se nedochovaly.
Na akci jsme cestovali autobusem společně s celky z Jiřic.

17.9. Žirovnice – okresní liga MH
Hněvkovice I celkově obsadily 14. místo, II tým místo 21.

24.9. Hněvkovice – okresní liga MH
Do Hněvkovic přicestovalo 26 družstev. Soutěžilo se ve dvou disciplínách / PÚ a štafeta 4x 60 m /
V pož. útoku byl jeden pokus, ve štafetě dva.
Hněvkovice I v kat. PÚ vybojovaly čas 18,14 s. a obsadily 4. místo.
Hněvkovice II díky zapomnění hadice na základně byly diskvalifikovány.

Ze štafety byl započítáván lepší pokus ze dvou a ten vynesl I týmu čas 49,66 s. V celkovém pořadí obou disciplín byly Hněvkovice I na 3. místě v čase 67,80 s.
Hněvkovice II za čas ve štafetě 51,94 a diskvalifikaci v PÚ na posledním 26 místě.
Vítězem se stalo družstvo Křeč I za celkový čas 66,90, stříbrnou pozici vybojovala Příseka I v čase 67,45 s.

8.10. Jetřichovec – podzimní kolo hry Plamen
V týdnu byly problémy s účastí na trénincích družstev, ale opět jsme postavily dva týmy. Soutěžilo se ve třech disciplínách./štafeta dvojic, útok CTIF, ZPV- branný závod/. Pořadatelé vyhodnocovali pouze branný závod.
Hněvkovice I ve složení Jančura, Semorád, Jaroš, Pánková, Němcová M. získaly v ZPV sedm trestných bodů a konečné 14. místo.
Tým II / Němcová L., Hertlová, Moravová, Beránková, Maršíková / se dostal na bronzovou třetí pozici.
Na cvičení se cestovalo autobusem opět společně s Jiřicemi.

15.10. se po vesnici opět prováděl sběr železného šrotu. Byl svážen vozidlem T-805 a celkově bylo sebráno 5 310 kg.

19-21.10. se v Pelhřimově konalo školení velitelů JPOV, kdy se ho za Hněvkovice účastnili Libor Plíhal a Zdeněk Pečenka ml.

4. 11. proběhlo v Obratani setkání vedoucích MH. Náš sbor byl zastoupen L. Plíhalem, Z. Pečenkou a R. Romanovským.
12. listopadu se podařilo vyčistit škarpu u rybníku Rafanda.
3.12. se konala valná hromada SDH.

SDH v létech 2002-2004

V roce 2002 došlo ke změnám na postech ve výboru SDH Hněvkovice. Dosavadní starosta Jan Němec rezignoval a novým mužem na tomto místě se stal Vladimír Benda. Pozici náměstka sboru získal Radek Romanovský, pokladníkem je Libor Plíhal, zástupcem velitele Josef Beran a preventistou Ondřej Švíka. Členy výboru se stali Jaroslav Krbec a Petr Kratochvíl. Valná hromada proběhla 2.února ve víceúčelové budově.
Nový výbor se začal pravidelněji scházet a více koordinovat činnost celého SDH.

6.4. se opět vyrazilo s historickým vozidlem T-805 na sběr železného šrotu. Akce proběhla od 13.-18. hodin a celkově se sebralo 3 900 kg ve třech fůrách.

V květnu se provádí bílení hasické klubovny a skladu /18.5/.

15.6. Kletečná
Startuje družstvo ve složení: Švíka Ondřej, Beran Josef, Krupka Radek, Krbec Jaroslav, Kratochvíl Petr, Krupka Robert, Plíhal Libor. Obsazujeme 4.místo v čase 39,90 sek. Vítězná Kletečná vybojovala prvenství díky času 26,07 sek.

29.6. Popelištná
Tým ve stejném složení vybojoval čas 39,90 sek. a konečné umístění bylo na 12.místě.

6.7. Čejov
Sestava: Švíka Ondřej, Hartl Martin, Vincenc Jan, Krbec Jaroslav, Kratochvíl Petr, Beran Josef, Plíhal Libor. Čas 35,62 a 4.místo.
V červenci se prováděly přípravy na plánované srpnové cvičení v Hněvkovicích. Petr Kratochvíl a Ondřej Švíka se postarali o výrobu a nátěr stojanů na terče a zábran pro hranice na stříkání.

10.8. Hněvkovice
I když na toto cvičení byly pozvány sbory z okolí i dalších míst okresu, konečná účast se scvrkla na dva týmy z Kletečné a družstvo z Kejžlice. Hněvkovičtí jako pořadatelé dokonale zvládli tento soutěžní projekt po organizační stránce, ale druhý tým sestavit nedokázali.

Sestava: Švíka Ondřej, Vytiska Petr, Hartl Martin, Krupka Radek, Krbec Jaroslav, Kratochvíl Petr, Krupka Robert, Plíhal Libor. Cvičili jsme opět se zapůjčenou stříkačkou, tentokrát z Humpolce a její technický stav byl značně neuspokojivý.

Pořadí: 1. Kletečná A 26,87 s

2.Kejžlice 39,19 s.

3. Hněvkovice 39, 87 s

4. Kletečná B 39,91 s.

7.9. Jiřice
Mizerie našich družstev pokračovala i v Jiřicích. Nejenže jsme nemohli složit ani sestavu týmu, ale družstvo bylo diskvalifikováno za rozpad sání při útoku. Zapůjčená stříkačka z Jiřic .

Švíka Ondřej, Romanovský Radek, Vincen Jan, Beran Josef, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav.

12.října se konal letošní druhý sběr železného šrotu. Odvoz se prováděl zapůjčeným traktorem od firmy Zemko Jiřice s.r.o. Dvě fůry znamenaly celkový náklad 2 573 kg.
Tradiční čištění škarpy u rybníka Rafanda proběhlo v listopadu /16.11./. na výborových schůzích se již po několikáté uvažuje o založení družstva mladých hasičů. Tento poměrně odvážný projekt slíbilo aktivně podpořit několik našich členů.
Valná hromada sboru proběhla 14.prosince 2002.

rok 2003

Výbor SDH byl doplněn o velitele družstva dětí. Tuto pozici zastával Zdeněk Pečenka mladší, členem výboru se stal i Julius Bukoczy starší. Před sezónou okrskových cvičení probíhají opravy na T-805, které vzhledem k roku výroby tohoto vskutku muzeálního kousku takřka nikdy nekončí. /výměna brzdové pumpy, nová baterie atd. /
Jarní sběr železného šrotu proběhl po Hněvkovicích 12.4. Dva vozy znamenaly celkově 6 660 kg železa. Odvoz se prováděl do s.r.o. Karla Humpolec, traktor zapůjčila s.r. o. Zemko Jiřice.
Zdeněk Pečenka dokončil opravu stříkačky a po dohodě s vedením výboru bude zastupovat SDH Hněvkovice při jednáních s Městským úřadem Humpolec.

13.4. proběhla první schůzka dětského hasičského družstva. Účastní se Martin Němec, Martin Benda, Jan Jaroš, Ondřej Jančura, Jan Prachniar, Václav Prachniar, Jiří Semorád.
Nácviky na cičení probíhají po celý květen u všech uvažovaných družstev našeho SDH.

31.5. Hněvkovice
Za příjemného počasí se cvičení účastní osm družstev mužů, dvě žákovská a jedno žen. Občerstvení zajišťovala dodavatelsky firma Eva Němcová -potraviny a organizačně vypomáhají členové sboru. Filmový záznam provedl František Beránek.

Sestava družstva mužů: Plíhal Libor, Romanovský Miroslav, Beran Josef, Krbec Milan, Němec Miloš, Hartl Martin, Vytiska Petr.
Družstvo dětí: Němec Martin, Jančura Ondřej, Beran Josef, Kořínek David, Semorád Jiří, Benda Martin, Prachniar Václav.

Milan Krbec 2003
Milan Krbec 2003
Společný snímek z cvičení v Hněvkovicích 2003
Společný snímek z cvičení v Hněvkovicích 2003

Pořadí kategorie dětí: 1. Kletečná 22,10 s.
2. Hněvkovice 41,00 s.

ženy: 1.Světlice 39,53 s.

muži: 1. Kletečná A 22,10 s.

2. Jiřice 30,13 s.

3 . Hněvkovice 31,19 s.

4. Kletečná B 33,9 s.

5. Čejov B 38,44 s.

6. Světlice 38,59 s.

7. H. Rápotice 50,19 s.

8. Čejov A 50,80 s.

V červnu se konají nácviky družstva dětí i dospělých.

21.6. Kletečná
Cvičení se konalo u příležitosti 100.výročí založení místního sboru. Vysíláme A i B tým a dětské družstvo.
Výsledné časy se nedochovaly, ale umístění ano. A tým ve složení Tomek Libor, Bukoczy Julius ml., Benda Martin, Koten Martin, Prachniar Josef, Pečenka Zdeněk, Bukoczy Petr vybojoval 6.místo.

B družstvo v sestavě: Tomek Libor, Romanovský Martin, Beran Josef, Krbec Milan, Němec Miloš, Hartl Martin, Vytiska Petr se umístili na medailovém 3.místě.

Tým dětí kam byli nominováni Němec Martin, Beran Jakub, Kořínek David, Semorád Jiří, Benda Martin, Prachniar Václav, Jaroš Jan získali 2.místo.

100.let výročí SDH Kletečná,
100.let výročí SDH Kletečná,
Naši v Kletečné 2003
Naši v Kletečné 2003

V doprovodné soutěži pití tupláku na čas se za Hněvkovice do bojů přihlásila parta Beran Josef, Hartl Martin, Plíhal Libor a Pečenka Zdeněk. Vedli si opravdu zdatně a vydřeli konečné druhé místo.

Mladí hasiči v létě 2003 na Malém hřišti
Mladí hasiči v létě 2003 na Malém hřišti

28.6. Počátky
Soutěž hasičských družstev dětí probíhala ve třech disciplínách. Jednalo se o štafetový běh, požární útok a střelbu ze vzduchovky. Právě střelba přinesla našemu týmu překvapivě první místo a ve štafetě místo třetí. Obě disciplíny Hněvkovice cvičily poprvé a o to je výsledek cennější. V požárním útoku se pozice na vítězné bedně pro nás nenašla a zbyla jen pověstná bramborová medaile.
V konečném součtu jsme rovněž získali 4.místo.
Sestava: Němec Martin, Jančura Ondřej, Beran Jakub, Kořínek David, Semorád Jiří, Benda Martin, Prachniar Václav, Jaroš Jan, Man Martin.
Doprava do poměrně vzdálených Počátek byla zajišťována třemi osobními auty /Tomek, Semorád, Pečenka /.

5.7. Čejov
Startujeme opět s dvěma týmy dospělých a jedním dětským družstvem. Právě děti podávají soutěž od soutěže lepší výkon a v čase 25,08 s. obsadili 2.místo. Sestava: Němec Martin, Jančura Ondřej, Semorád Jiří, Jaroš Jan, Man Martin, Prachniar Václav, Kořínek David, Beran Jakub.
A tým mužů s časem 34,44 s. končí pátý a béčko v čase 34,03 je čtvrté.

Čejov 2003
Čejov 2003

Léto roku 2003 nebyla jen účast na hasičských cvičeních, ale rovněž dosti náročná brigádní akce na celkové rekonstrukci autobusové čekárny. 12.července byly zahájeny práce na opravě. Otloukala se omítka, vykopávala podlaha a rozebíralo venkovní podbití. 9. srpna se za účasti předních zednických mistrů prováděla vnitřní i venkovní omítka. Účastnili se Pajer František, Benda Václav, Benda Martin, Benda Vladimír, Novák Jaroslav, Johanis Miloš, Romanovský Radek, Pečenka Zdeněk st. i ml. 13. srpna se vnitřní omítka opatřila štukovou vrstvou a proběhla i betonáž podlahy.

Oprava čekárny v létě 2003
Oprava čekárny v létě 2003

23.8. Komorovice – 100 let SDH
Pořadatelé zvolili netradiční formu soutěže. Požární útok se nekonal, a týmy soutěžily v pětiboji neotřelých disciplín. / pití piva na čas, zatloukání hřebíků, hašení ohně injekční stříkačkou, evakuace hospody, shánění polibků/. Hněvkovický tým na této recesistické akci nepohořel a vybojoval čtvrté místo. K medaili opět bylo nedaleko.

30.8. Senožaty
Soutěž v kategorii dětí měla dvě části. Nejprve požární útok s dvěma pokusy, dále požární útok dvou družstev najednou.
V požárním útoku se tým potýkal s technickými problémy.V prvním pokusu praskla hadice B a útok nebyl dokončen. V druhém pokusu jsme bodovali s časem 35,58 sek. I tento start provázely technické nedostatky/ prasklá hadice od regulátoru, nebo porucha elektronické časomíry/.
V útoku dvou družstev jsme startovali společně s celkem Senožat B. Podlehli jsme a získali tak stejně jako v první části 4. místo.

Sestava: Němec Martin, Jančura Ondřej, Jaroš Jan, Kořínek David, Prachniar Václav, Vytisková Aneta, Moravová Iva, Němcová Michala, Pánková Zdeńka.

Muži se stejného dne účastní v Kejžlici cvičení nazvaného Loučení s létem.

Tým v Kejžlici 2003
Tým v Kejžlici 2003
Pohoda v Kejžlici 2003
Pohoda v Kejžlici 2003

 
A tým: Beran Josef, Romanovský Miroslav, Benda Martin, Romanovský Radek, Němec Martin, Hartl Martin, Vytiska Petr. Vybojoval čas 32,53 s. a získal tak třetí místo.
Družstvo B pohořelo na technických problémech se zamotanými hadicemi u rozdělovače a bylo diskvalifikováno.
Sestava: Tomek Libor, Bukoczy J., Krejčí Zdeněk, Koten Martin, Prachniar Josef, Magala Lukáš, Bukoczy Petr.

V září probíhaly práce na čekárně / pokládka dlažby a její spárování, natírání podbití / a opravy čerpadla na stříkačce.

13.9. Litohošť
Družstvo mužů startovalo ve složení Tomek Libor, Krejčí Zdeněk, Bukoczy Julius, Koten Martin, Prachniar Jan, Magala Lukáš, Beran Josef. Výsledný čas byl 51,9 sek.

V říjnu vrcholí rekonstrukce autobusové čekárny / Stříkání břízolitové vrstvy na fasádu, bílení vnitřku, natírání stropu/.

11.10. Počátky- Hra Plamen
Za špatného počasí a chaotické organizace soutěže / pozdní zahájení / se bojovalo ve dvou disciplínách. 1-štafeta 4 x 60 metrů, štafeta dvojic. 2- soutěž všestrannosti /branný závod, střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda/. Výsledné umístění bylo kolem 25. místa.

Soutěž Plamen, 11.10. 2003, Počátky
Soutěž Plamen, 11.10. 2003, Počátky

Ukončení sezóny proběhlo ve víceúčelové budově rovněž 11.října za účasti všech, kteří se aktivně podíleli na práci sboru.
30.října byla dokončena rekonstrukce autobusové čekárny. V listopadu jedná Bohumír Vácha a Zdeněk Pečenka s pracovníky města Humpolec o budoucích úpravách hřiště u rybníku Rafanda.

4. prosince se ozdobil vánoční strom v centru Hněvkovic a 13.12. 2003 se konala tradiční valná hromada SDH.

rok 2004

Výbor SDH doznal změny na postu velitele, kdy se jím stal Zdeněk Krejčí. Začíná se rozvíjet plně práce s dětmi.
V únoru se řeší ušití uniforem pro družstvo mladších hasičů, které byly objednány v VPO Havlíčkův Brod.
27. března členové provádí vyřezávání náletových dřevin na hřišti u rybníka Rafanda.
3. dubna se konal sběr železného šrotu /3 880 kg./ Probíhají schůzky mladých hasičů.

1.5. Černovice
Soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách / požární útok, štafeta CTIF, uzle, střelba ze vzduchovky/.

Po návratu z Černovic 2004
Po návratu z Černovic 2004
Střelba ze vzduchovky v Černovicích
Střelba ze vzduchovky v Černovicích

Družstvo A : Benda Martin, Beran Jakub, Jančura Ondřej, Jaroš jan, Kořínek David, Němec Martin, Prachniar Václav. 17. místo
Družstvo B: Beranová Barbora, Moravová Iva, Němcová Lucie, Němcová Michala, Pánková zdena, Vytisková Aneta. 13. místo

Doprava byla zajištěna autobusem společně s týmem z Jiřic.

8.5. Kněžice
Cvičení obsazujeme dvěma týmy mladých.
A tým ve složení: Němec Martin, Jaroš, Prachniar Václav, Jančura, Kořínek, Benda, Beran, Semorád se umístil na 21.místě.

Mladí hasiči v Kněžicích, 8.5. 2004
Mladí hasiči v Kněžicích, 8.5. 2004

Tým B v sestavě: Němcová Lucie, Němcová Michala, Beranová, Moravová, Pánková, Vytisková obsadil 20.místo.
Umístění mohlo být i lepší, ale problémy se sáním zapříčinily obsazení v druhé desítce zúčastněných.

Dopravu jsme zajišťovali osobními auty /Němec Leoš, Jarošová, Němec Miloš, Semorád, Prachniar Josef/.

15.5. Obrataň- jarní kolo hry Plamen
Výborná organizace soutěže nepřekvapila a tři disciplíny rovněž ne /požární útok, štafeta CTIF, útok CTIF/.

Porada s trenérem v Obratani
Porada s trenérem v Obratani

Klukovskému družstvu se požární útok nezdařil a výsledný čas 95,32 sek. je zklamáním. Dívčí družstvo vybojovalo osmé místo v čase 28,31 sek.
Na soutěž se jelo autobusem společně s družstvy s Jiřic a ještě týž den se Hněvkovice účastní soutěže další, právě v Jiřicích.

V kategorii mužů vysíláme dva týmy.
Hněvkovice A /Tomek, Bukoczy J.ml., Prachniar , Koten, Magala, Krejčí, Vytiska / v čase 41,22 sek. obsadily 5.místo.
Hněvkovice B ve složení Plíhal, Pečenka, Tomek, Němec, Krejčí , Vytiska vydřeli místo čtvrté v čase 35,1 sekundy.

Mladí hasiči překvapili zlepšeným výkonem a dívčí družstvo ve složení Beranová, Němcová M., Němcová L.,Moravová, Pánková, Vytisková obsadilomedailovou druhou pozici s časem 27,03 sek.
Kluci se rovněž drželi a v čase 48,4 vybojovali čtvrté místo. / Benda, Jančura, Jaroš, Kořínek, Němec M., Prachniar, Semorád/

29.5. Senožaty-druhé kolo krajské ligy MH
A družstvo starší: Němec M., Němcová L., Němcová M., Vytisková, Pánková, Jančura, Prachniar V.
Čas v 1.pokusu 21,43
2.pokus 28,75 a celkové 11.místo

V Senožatech
V Senožatech

B družstvo mladší: Němec M., Moravová, Benda, Kořínek, Prachniar V., Jančura.
1.pokus 20,38sek.
2.pokus 19,32 sek. Celkově to bylo 9.místo.

12.6. Počátky-okresní liga MH
Soutěží se v třech disciplínách /Vzduchovka, požární útok, štafeta 4 x 60metrů/
Starší družstvo A ve složení : Němcová L, Němcová M., Prachniar, V., Jančura, Beranová, Pánková, Semorád vybojovalo celkově 8.místo. čas požárního útoku byl 26,53 sek. Výsledky ve střelbě a štafetě se nedochovaly.

Mladší družstvo B v sestavě: Němec, Jaroš, Kořínek, Moravová, Vytisková, Beran, Benda obsadilo 4.místo v čase 23,36.

19.6. Libkova Voda
Bojovalo se ve dvou disciplínách / požární útok, štafeta CTIF /.
Vysíláme opět dva týmy. Starší Hněvkovice I bodovaly s těmito časy: požární útok 25,6 sek., štafeta CTIF 70,77 sek. Celkový čas 96,37 a konečné 6. místo.

Družstvo Hněvkovice II mladší obdrželo od rozhodčích deset trestných bodů za shozenou překážku. V požárním útoku tentokrát nedošlo k správnému roztažení hadic a tudíž celkový čas 119,91 znamenal 16. místo. / štafeta 84,71 sek., pož. útok 35,2 /.

20.6. Příseka
Starší družstvo ve složení : Prachniar V., Němcová L., Beranová, Němcová M., Jarošová, Jančura, Pánková vybojovalo čas 25,77 a konečné 16. místo.
O poznání lépe se dařilo sestavě mladšího družstva / Němec, Vytisková, Moravová, Kořínek, Jaroš, Beran, Semorád /. Získali 4. místo za čas 18,84. Před nimi už bodovaly pouze týmy , které se účastní republikových kol soutěže.
Doprava byla zajišťována osobními vozy rodičů .

26.6. Branišov
Družstvo mužů získalo 9. místo za čas 35,23 sek. Do sestavy byl prvně nominován Jiří Tomek a v jeho premiéře se mu nepodařilo namontovat správně koš.
/ Plíhal, Bukoczy, Prachniar J., Koten, Tomek J., Krejčí, Magala L. /

28.6 probíhala akce ohledně vypouštění rybníku Rafanda a o týden později dochází k opravě výpustě a čištění dna.

3.7. Čejov
Cvičení mužů přineslo pro Hněvkovice 9. místo a čas 67,94 sek. Opět byly problémy se sáním a došlo k přehlédnutí zavřeného kohoutu. Sestava: Tomek L., Romanovský M., Prachniar J., Koten , Tomek J., Magala, Bukoczy J.

17.7. Putimov
Složení: Plíhal, Bukoczy J., Prachniar J., Koten, Tomek J., Krejčí Magala. Čas 35,23 a 16. místo

V závěru července přišla nabídka na získání stříkačky z prodávaných vojenských zásob u útvaru v Pardubicích. Vedení SDH činí veškeré potřebné kroky k realizaci této nabídky.

B družstvo mladší: Němec M., Moravová, Benda, Kořínek, Prachniar V., Jančura.
1.pokus 20,38sek.
2.pokus 19,32 sek. Celkově to bylo 9.místo.

12.6. Počátky-okresní liga MH
Soutěží se v třech disciplínách /Vzduchovka, požární útok, štafeta 4 x 60metrů/
Starší družstvo A ve složení : Němcová L, Němcová M., Prachniar, V., Jančura, Beranová, Pánková, Semorád vybojovalo celkově 8.místo. čas požárního útoku byl 26,53 sek. Výsledky ve střelbě a štafetě se nedochovaly.

Mladší družstvo B v sestavě: Němec, Jaroš, Kořínek, Moravová, Vytisková, Beran, Benda obsadilo 4.místo v čase 23,36.

19.6. Libkova Voda
Bojovalo se ve dvou disciplínách / požární útok, štafeta CTIF /.
Vysíláme opět dva týmy. Starší Hněvkovice I bodovaly s těmito časy: požární útok 25,6 sek., štafeta CTIF 70,77 sek. Celkový čas 96,37 a konečné 6. místo.

Družstvo Hněvkovice II mladší obdrželo od rozhodčích deset trestných bodů za shozenou překážku. V požárním útoku tentokrát nedošlo k správnému roztažení hadic a tudíž celkový čas 119,91 znamenal 16. místo. / štafeta 84,71 sek., pož. útok 35,2 /.

20.6. Příseka
Starší družstvo ve složení : Prachniar V., Němcová L., Beranová, Němcová M., Jarošová, Jančura, Pánková vybojovalo čas 25,77 a konečné 16. místo.
O poznání lépe se dařilo sestavě mladšího družstva / Němec, Vytisková, Moravová, Kořínek, Jaroš, Beran, Semorád /. Získali 4. místo za čas 18,84. Před nimi už bodovaly pouze týmy , které se účastní republikových kol soutěže.
Doprava byla zajišťována osobními vozy rodičů .

26.6. Branišov
Družstvo mužů získalo 9. místo za čas 35,23 sek. Do sestavy byl prvně nominován Jiří Tomek a v jeho premiéře se mu nepodařilo namontovat správně koš.
/ Plíhal, Bukoczy, Prachniar J., Koten, Tomek J., Krejčí, Magala L. /

28.6 probíhala akce ohledně vypouštění rybníku Rafanda a o týden později dochází k opravě výpustě a čištění dna.

3.7. Čejov
Cvičení mužů přineslo pro Hněvkovice 9. místo a čas 67,94 sek. Opět byly problémy se sáním a došlo k přehlédnutí zavřeného kohoutu. Sestava: Tomek L., Romanovský M., Prachniar J., Koten , Tomek J., Magala, Bukoczy J.

17.7. Putimov
Složení: Plíhal, Bukoczy J., Prachniarj., Koten, Tomek J., Krejčí Magala. Čas 35,23 a 16. místo

V závěru července přišla nabídka na získání stříkačky z prodávaných vojenských zásob u útvaru v Pardubicích. Vedení SDH činí veškeré potřebné kroky k realůizaci této nabídky.

Společný snímek 2004
Společný snímek 2004

Tým A starších v čase 22,19 získal 2. místo.
I muži se měli lepší den a bodovali na 5. místě v čase 38, 47 sek.

29.8. Lhotky u Velkého Meziříčí – krajská liga MH
Soutěžilo se ve dvou pokusech a A tým starších měl časy 20,4 a 21,19. Celkově obsadil 11. místo.
B týmu mladších se tradičně dařilo lépe a za časy 18,56 a 19,56 sek. získal 7. místo.

V celkových výsledcích Krajské ligy MH, kde startovalo 44 družstev Hněvkovice obsadily 16 místo v kategorii starších a 13 místo v kategorii mladších.
Dopravu zajišťovali rodiče a sympatizanti SDH.

4.9. Nevcehle- cvičení na náměstí v Telči
Na netradiční závody Hněvkovice vyrazily s dvěma týmy mladých.
A tým starších / Prachniar V., Němcová L., Němcová M., Jančura, Semorád, Beranová, Pánková/ vybojoval celkově 33. místo za časy 28,35 a 35,44 sek.
B tým mladších / Němec, Beran, Vytisková, Moravová, Jančura, Benda, Jaroš / obsadil slušivé 11. místo časy 20,04, a 18,53 sek.
Dopravu zajišťovali členové a rodiče osobními auty.

4.9. Jiřice
Muži startovali s půjčenou technikou, neboť materiál měli mladí v Telči.
Družstvo bylo diskvalifikováno za špatný rozhoz B hadice.

18.9. Žirovnice- 2.kolo okresní ligy
Soutěžilo se v disciplínách Požárního útoku, štafeta CTIF, ruční stříkačky a technické přípravy s uzly.
A tým starších obsadil 3. místo, čas štafety byl 85,35, čas p.ú. 36,03 sek.
B tým mladších vybojoval 1. místo v p.ú. časem 18,26 a čas ve štafetě 86,41 sek. Celkově obsadil 6. místo.
Doprava byla zajištěna autobusem

25.9. Petrovice
Muži startují v sestavě Bukoczy, Plíhal, Tomek L., Koten, Tomek J., Krejčí ,Magala L. a v čase 38,37 sek. obsadili 14. místo.

2.10. Hněvkovice – 3.kolo okresní ligy
A tým starších vybojoval 2. místo za čas 21,96 s a B tým mladších v čase 22,56 získal bronzovou třetí pozici. Touto akcí byla ukončena oficiálně soutěžní sezona.

6.října byla dovezena nová stříkačka od vojenského útvaru v Pardubicích.

16.10. proběhl sběr železného šrotu, který vynesl 3 960 kg.

22.října se konalo v Obratani školení vedoucích mladých hasičů / Benda Vl., Romanovský R., Morávek L., Němec J. /
28.10. provedli členové MH sběr kaštanů. Sebrali 186 kg.

4.12. se uskutečnila valná hromada sboru ve víceúčelové budově.

 

 

 

 

 

 

 

  V roce 2002 došlo ke změnám na postech ve výboru SDH Hněvkovice. Dosavadní starosta Jan Němec rezignoval a novým mužem na tomto místě se stal Vladimír Benda. Pozici náměstka sboru získal Radek Romanovský, pokladníkem je Libor Plíhal, zástupcem velitele Josef Beran a preventistou Ondřej Švíka. Členy výboru se stali Jaroslav Krbec a Petr Kratochvíl. Valná hromada proběhla 2.února ve víceúčelové budově.
Nový výbor se začal pravidelněji scházet a více koordinovat činnost celého SDH.

6.4. se opět vyrazilo s historickým vozidlem T-805 na sběr železného šrotu. Akce proběhla od 13.-18. hodin a celkově se sebralo 3 900 kg ve třech fůrách.

V květnu se provádí bílení hasické klubovny a skladu /18.5/.

15.6. Kletečná
Startuje družstvo ve složení: Švíka Ondřej, Beran Josef, Krupka Radek, Krbec Jaroslav, Kratochvíl Petr, Krupka Robert, Plíhal Libor. Obsazujeme 4.místo v čase 39,90 sek. Vítězná Kletečná vybojovala prvenství díky času 26,07 sek.

29.6. Popelištná
Tým ve stejném složení vybojoval čas 39,90 sek. a konečné umístění bylo na 12.místě.

6.7. Čejov
Sestava: Švíka Ondřej, Hartl Martin, Vincenc Jan, Krbec Jaroslav, Kratochvíl Petr, Beran Josef, Plíhal Libor. Čas 35,62 a 4.místo.
V červenci se prováděly přípravy na plánované srpnové cvičení v Hněvkovicích. Petr Kratochvíl a Ondřej Švíka se postarali o výrobu a nátěr stojanů na terče a zábran pro hranice na stříkání.

10.8. Hněvkovice
I když na toto cvičení byly pozvány sbory z okolí i dalších míst okresu, konečná účast se scvrkla na dva týmy z Kletečné a družstvo z Kejžlice. Hněvkovičtí jako pořadatelé dokonale zvládli tento soutěžní projekt po organizační stránce, ale druhý tým sestavit nedokázali.

Sestava: Švíka Ondřej, Vytiska Petr, Hartl Martin, Krupka Radek, Krbec Jaroslav, Kratochvíl Petr, Krupka Robert, Plíhal Libor. Cvičili jsme opět se zapůjčenou stříkačkou, tentokrát z Humpolce a její technický stav byl značně neuspokojivý.

Pořadí: 1. Kletečná A 26,87 s

2.Kejžlice 39,19 s.

3. Hněvkovice 39, 87 s

4. Kletečná B 39,91 s.

7.9. Jiřice
Mizerie našich družstev pokračovala i v Jiřicích. Nejenže jsme nemohli složit ani sestavu týmu, ale družstvo bylo diskvalifikováno za rozpad sání při útoku. Zapůjčená stříkačka z Jiřic .

Švíka Ondřej, Romanovský Radek, Vincen Jan, Beran Josef, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav.

12.října se konal letošní druhý sběr železného šrotu. Odvoz se prováděl zapůjčeným traktorem od firmy Zemko Jiřice s.r.o. Dvě fůry znamenaly celkový náklad 2 573 kg.
Tradiční čištění škarpy u rybníka Rafanda proběhlo v listopadu /16.11./. na výborových schůzích se již po několikáté uvažuje o založení družstva mladých hasičů. Tento poměrně odvážný projekt slíbilo aktivně podpořit několik našich členů.
Valná hromada sboru proběhla 14.prosince 2002.

rok 2003

Výbor SDH byl doplněn o velitele družstva dětí. Tuto pozici zastával Zdeněk Pečenka mladší, členem výboru se stal i Julius Bukoczy starší. Před sezónou okrskových cvičení probíhají opravy na T-805, které vzhledem k roku výroby tohoto vskutku muzeálního kousku takřka nikdy nekončí. /výměna brzdové pumpy, nová baterie atd. /
Jarní sběr železného šrotu proběhl po Hněvkovicích 12.4. Dva vozy znamenaly celkově 6 660 kg železa. Odvoz se prováděl do s.r.o. Karla Humpolec, traktor zapůjčila s.r. o. Zemko Jiřice.
Zdeněk Pečenka dokončil opravu stříkačky a po dohodě s vedením výboru bude zastupovat SDH Hněvkovice při jednáních s Městským úřadem Humpolec.

13.4. proběhla první schůzka dětského hasičského družstva. Účastní se Martin Němec, Martin Benda, Jan Jaroš, Ondřej Jančura, Jan Prachniar, Václav Prachniar, Jiří Semorád.
Nácviky na cičení probíhají po celý květen u všech uvažovaných družstev našeho SDH.

31.5. Hněvkovice
Za příjemného počasí se cvičení účastní osm družstev mužů, dvě žákovská a jedno žen. Občerstvení zajišťovala dodavatelsky firma Eva Němcová -potraviny a organizačně vypomáhají členové sboru. Filmový záznam provedl František Beránek.

Sestava družstva mužů: Plíhal Libor, Romanovský Miroslav, Beran Josef, Krbec Milan, Němec Miloš, Hartl Martin, Vytiska Petr.
Družstvo dětí: Němec Martin, Jančura Ondřej, Beran Josef, Kořínek David, Semorád Jiří, Benda Martin, Prachniar Václav.

Milan Krbec 2003
Milan Krbec 2003
Společný snímek z cvičení v Hněvkovicích 2003
Společný snímek z cvičení v Hněvkovicích 2003

Pořadí kategorie dětí: 1. Kletečná 22,10 s.
2. Hněvkovice 41,00 s.

ženy: 1.Světlice 39,53 s.

muži: 1. Kletečná A 22,10 s.

2. Jiřice 30,13 s.

3 . Hněvkovice 31,19 s.

4. Kletečná B 33,9 s.

5. Čejov B 38,44 s.

6. Světlice 38,59 s.

7. H. Rápotice 50,19 s.

8. Čejov A 50,80 s.

V červnu se konají nácviky družstva dětí i dospělých.

21.6. Kletečná
Cvičení se konalo u příležitosti 100.výročí založení místního sboru. Vysíláme A i B tým a dětské družstvo.
Výsledné časy se nedochovaly, ale umístění ano. A tým ve složení Tomek Libor, Bukoczy Julius ml., Benda Martin, Koten Martin, Prachniar Josef, Pečenka Zdeněk, Bukoczy Petr vybojoval 6.místo.

B družstvo v sestavě: Tomek Libor, Romanovský Martin, Beran Josef, Krbec Milan, Němec Miloš, Hartl Martin, Vytiska Petr se umístili na medailovém 3.místě.

Tým dětí kam byli nominováni Němec Martin, Beran Jakub, Kořínek David, Semorád Jiří, Benda Martin, Prachniar Václav, Jaroš Jan získali 2.místo.

100.let výročí SDH Kletečná,
100.let výročí SDH Kletečná,
Naši v Kletečné 2003
Naši v Kletečné 2003

V doprovodné soutěži pití tupláku na čas se za Hněvkovice do bojů přihlásila parta Beran Josef, Hartl Martin, Plíhal Libor a Pečenka Zdeněk. Vedli si opravdu zdatně a vydřeli konečné druhé místo.

Mladí hasiči v létě 2003 na Malém hřišti
Mladí hasiči v létě 2003 na Malém hřišti

28.6. Počátky
Soutěž hasičských družstev dětí probíhala ve třech disciplínách. Jednalo se o štafetový běh, požární útok a střelbu ze vzduchovky. Právě střelba přinesla našemu týmu překvapivě první místo a ve štafetě místo třetí. Obě disciplíny Hněvkovice cvičily poprvé a o to je výsledek cennější. V požárním útoku se pozice na vítězné bedně pro nás nenašla a zbyla jen pověstná bramborová medaile.
V konečném součtu jsme rovněž získali 4.místo.
Sestava: Němec Martin, Jančura Ondřej, Beran Jakub, Kořínek David, Semorád Jiří, Benda Martin, Prachniar Václav, Jaroš Jan, Man Martin.
Doprava do poměrně vzdálených Počátek byla zajišťována třemi osobními auty /Tomek, Semorád, Pečenka /.

5.7. Čejov
Startujeme opět s dvěma týmy dospělých a jedním dětským družstvem. Právě děti podávají soutěž od soutěže lepší výkon a v čase 25,08 s. obsadili 2.místo. Sestava: Němec Martin, Jančura Ondřej, Semorád Jiří, Jaroš Jan, Man Martin, Prachniar Václav, Kořínek David, Beran Jakub.
A tým mužů s časem 34,44 s. končí pátý a béčko v čase 34,03 je čtvrté.

Čejov 2003
Čejov 2003

Léto roku 2003 nebyla jen účast na hasičských cvičeních, ale rovněž dosti náročná brigádní akce na celkové rekonstrukci autobusové čekárny. 12.července byly zahájeny práce na opravě. Otloukala se omítka, vykopávala podlaha a rozebíralo venkovní podbití. 9. srpna se za účasti předních zednických mistrů prováděla vnitřní i venkovní omítka. Účastnili se Pajer František, Benda Václav, Benda Martin, Benda Vladimír, Novák Jaroslav, Johanis Miloš, Romanovský Radek, Pečenka Zdeněk st. i ml. 13. srpna se vnitřní omítka opatřila štukovou vrstvou a proběhla i betonáž podlahy.

Oprava čekárny v létě 2003
Oprava čekárny v létě 2003

23.8. Komorovice – 100 let SDH
Pořadatelé zvolili netradiční formu soutěže. Požární útok se nekonal, a týmy soutěžily v pětiboji neotřelých disciplín. / pití piva na čas, zatloukání hřebíků, hašení ohně injekční stříkačkou, evakuace hospody, shánění polibků/. Hněvkovický tým na této recesistické akci nepohořel a vybojoval čtvrté místo. K medaili opět bylo nedaleko.

30.8. Senožaty
Soutěž v kategorii dětí měla dvě části. Nejprve požární útok s dvěma pokusy, dále požární útok dvou družstev najednou.
V požárním útoku se tým potýkal s technickými problémy.V prvním pokusu praskla hadice B a útok nebyl dokončen. V druhém pokusu jsme bodovali s časem 35,58 sek. I tento start provázely technické nedostatky/ prasklá hadice od regulátoru, nebo porucha elektronické časomíry/.
V útoku dvou družstev jsme startovali společně s celkem Senožat B. Podlehli jsme a získali tak stejně jako v první části 4. místo.

Sestava: Němec Martin, Jančura Ondřej, Jaroš Jan, Kořínek David, Prachniar Václav, Vytisková Aneta, Moravová Iva, Němcová Michala, Pánková Zdeńka.

Muži se stejného dne účastní v Kejžlici cvičení nazvaného Loučení s létem.

Tým v Kejžlici 2003
Tým v Kejžlici 2003
Pohoda v Kejžlici 2003
Pohoda v Kejžlici 2003

 
A tým: Beran Josef, Romanovský Miroslav, Benda Martin, Romanovský Radek, Němec Martin, Hartl Martin, Vytiska Petr. Vybojoval čas 32,53 s. a získal tak třetí místo.
Družstvo B pohořelo na technických problémech se zamotanými hadicemi u rozdělovače a bylo diskvalifikováno.
Sestava: Tomek Libor, Bukoczy J., Krejčí Zdeněk, Koten Martin, Prachniar Josef, Magala Lukáš, Bukoczy Petr.

V září probíhaly práce na čekárně / pokládka dlažby a její spárování, natírání podbití / a opravy čerpadla na stříkačce.

13.9. Litohošť
Družstvo mužů startovalo ve složení Tomek Libor, Krejčí Zdeněk, Bukoczy Julius, Koten Martin, Prachniar Jan, Magala Lukáš, Beran Josef. Výsledný čas byl 51,9 sek.

V říjnu vrcholí rekonstrukce autobusové čekárny / Stříkání břízolitové vrstvy na fasádu, bílení vnitřku, natírání stropu/.

11.10. Počátky- Hra Plamen
Za špatného počasí a chaotické organizace soutěže / pozdní zahájení / se bojovalo ve dvou disciplínách. 1-štafeta 4 x 60 metrů, štafeta dvojic. 2- soutěž všestrannosti /branný závod, střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda/. Výsledné umístění bylo kolem 25. místa.

Soutěž Plamen, 11.10. 2003, Počátky
Soutěž Plamen, 11.10. 2003, Počátky

Ukončení sezóny proběhlo ve víceúčelové budově rovněž 11.října za účasti všech, kteří se aktivně podíleli na práci sboru.
30.října byla dokončena rekonstrukce autobusové čekárny. V listopadu jedná Bohumír Vácha a Zdeněk Pečenka s pracovníky města Humpolec o budoucích úpravách hřiště u rybníku Rafanda.

4. prosince se ozdobil vánoční strom v centru Hněvkovic a 13.12. 2003 se konala tradiční valná hromada SDH.

rok 2004

Výbor SDH doznal změny na postu velitele, kdy se jím stal Zdeněk Krejčí. Začíná se rozvíjet plně práce s dětmi.
V únoru se řeší ušití uniforem pro družstvo mladších hasičů, které byly objednány v VPO Havlíčkův Brod.
27. března členové provádí vyřezávání náletových dřevin na hřišti u rybníka Rafanda.
3. dubna se konal sběr železného šrotu /3 880 kg./ Probíhají schůzky mladých hasičů.

1.5. Černovice
Soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách / požární útok, štafeta CTIF, uzle, střelba ze vzduchovky/.

Po návratu z Černovic 2004
Po návratu z Černovic 2004
Střelba ze vzduchovky v Černovicích
Střelba ze vzduchovky v Černovicích

Družstvo A : Benda Martin, Beran Jakub, Jančura Ondřej, Jaroš jan, Kořínek David, Němec Martin, Prachniar Václav. 17. místo
Družstvo B: Beranová Barbora, Moravová Iva, Němcová Lucie, Němcová Michala, Pánková zdena, Vytisková Aneta. 13. místo

Doprava byla zajištěna autobusem společně s týmem z Jiřic.

8.5. Kněžice
Cvičení obsazujeme dvěma týmy mladých.
A tým ve složení: Němec Martin, Jaroš, Prachniar Václav, Jančura, Kořínek, Benda, Beran, Semorád se umístil na 21.místě.

Mladí hasiči v Kněžicích, 8.5. 2004
Mladí hasiči v Kněžicích, 8.5. 2004

Tým B v sestavě: Němcová Lucie, Němcová Michala, Beranová, Moravová, Pánková, Vytisková obsadil 20.místo.
Umístění mohlo být i lepší, ale problémy se sáním zapříčinily obsazení v druhé desítce zúčastněných.

Dopravu jsme zajišťovali osobními auty /Němec Leoš, Jarošová, Němec Miloš, Semorád, Prachniar Josef/.

15.5. Obrataň- jarní kolo hry Plamen
Výborná organizace soutěže nepřekvapila a tři disciplíny rovněž ne /požární útok, štafeta CTIF, útok CTIF/.

Porada s trenérem v Obratani
Porada s trenérem v Obratani

Klukovskému družstvu se požární útok nezdařil a výsledný čas 95,32 sek. je zklamáním. Dívčí družstvo vybojovalo osmé místo v čase 28,31 sek.
Na soutěž se jelo autobusem společně s družstvy s Jiřic a ještě týž den se Hněvkovice účastní soutěže další, právě v Jiřicích.

V kategorii mužů vysíláme dva týmy.
Hněvkovice A /Tomek, Bukoczy J.ml., Prachniar , Koten, Magala, Krejčí, Vytiska / v čase 41,22 sek. obsadily 5.místo.
Hněvkovice B ve složení Plíhal, Pečenka, Tomek, Němec, Krejčí , Vytiska vydřeli místo čtvrté v čase 35,1 sekundy.

Mladí hasiči překvapili zlepšeným výkonem a dívčí družstvo ve složení Beranová, Němcová M., Němcová L.,Moravová, Pánková, Vytisková obsadilomedailovou druhou pozici s časem 27,03 sek.
Kluci se rovněž drželi a v čase 48,4 vybojovali čtvrté místo. / Benda, Jančura, Jaroš, Kořínek, Němec M., Prachniar, Semorád/

29.5. Senožaty-druhé kolo krajské ligy MH
A družstvo starší: Němec M., Němcová L., Němcová M., Vytisková, Pánková, Jančura, Prachniar V.
Čas v 1.pokusu 21,43
2.pokus 28,75 a celkové 11.místo

V Senožatech
V Senožatech

B družstvo mladší: Němec M., Moravová, Benda, Kořínek, Prachniar V., Jančura.
1.pokus 20,38sek.
2.pokus 19,32 sek. Celkově to bylo 9.místo.

12.6. Počátky-okresní liga MH
Soutěží se v třech disciplínách /Vzduchovka, požární útok, štafeta 4 x 60metrů/
Starší družstvo A ve složení : Němcová L, Němcová M., Prachniar, V., Jančura, Beranová, Pánková, Semorád vybojovalo celkově 8.místo. čas požárního útoku byl 26,53 sek. Výsledky ve střelbě a štafetě se nedochovaly.

Mladší družstvo B v sestavě: Němec, Jaroš, Kořínek, Moravová, Vytisková, Beran, Benda obsadilo 4.místo v čase 23,36.

19.6. Libkova Voda
Bojovalo se ve dvou disciplínách / požární útok, štafeta CTIF /.
Vysíláme opět dva týmy. Starší Hněvkovice I bodovaly s těmito časy: požární útok 25,6 sek., štafeta CTIF 70,77 sek. Celkový čas 96,37 a konečné 6. místo.

Družstvo Hněvkovice II mladší obdrželo od rozhodčích deset trestných bodů za shozenou překážku. V požárním útoku tentokrát nedošlo k správnému roztažení hadic a tudíž celkový čas 119,91 znamenal 16. místo. / štafeta 84,71 sek., pož. útok 35,2 /.

20.6. Příseka
Starší družstvo ve složení : Prachniar V., Němcová L., Beranová, Němcová M., Jarošová, Jančura, Pánková vybojovalo čas 25,77 a konečné 16. místo.
O poznání lépe se dařilo sestavě mladšího družstva / Němec, Vytisková, Moravová, Kořínek, Jaroš, Beran, Semorád /. Získali 4. místo za čas 18,84. Před nimi už bodovaly pouze týmy , které se účastní republikových kol soutěže.
Doprava byla zajišťována osobními vozy rodičů .

26.6. Branišov
Družstvo mužů získalo 9. místo za čas 35,23 sek. Do sestavy byl prvně nominován Jiří Tomek a v jeho premiéře se mu nepodařilo namontovat správně koš.
/ Plíhal, Bukoczy, Prachniar J., Koten, Tomek J., Krejčí, Magala L. /

28.6 probíhala akce ohledně vypouštění rybníku Rafanda a o týden později dochází k opravě výpustě a čištění dna.

3.7. Čejov
Cvičení mužů přineslo pro Hněvkovice 9. místo a čas 67,94 sek. Opět byly problémy se sáním a došlo k přehlédnutí zavřeného kohoutu. Sestava: Tomek L., Romanovský M., Prachniar J., Koten , Tomek J., Magala, Bukoczy J.

17.7. Putimov
Složení: Plíhal, Bukoczy J., Prachniar J., Koten, Tomek J., Krejčí Magala. Čas 35,23 a 16. místo

V závěru července přišla nabídka na získání stříkačky z prodávaných vojenských zásob u útvaru v Pardubicích. Vedení SDH činí veškeré potřebné kroky k realizaci této nabídky.

B družstvo mladší: Němec M., Moravová, Benda, Kořínek, Prachniar V., Jančura.
1.pokus 20,38sek.
2.pokus 19,32 sek. Celkově to bylo 9.místo.

12.6. Počátky-okresní liga MH
Soutěží se v třech disciplínách /Vzduchovka, požární útok, štafeta 4 x 60metrů/
Starší družstvo A ve složení : Němcová L, Němcová M., Prachniar, V., Jančura, Beranová, Pánková, Semorád vybojovalo celkově 8.místo. čas požárního útoku byl 26,53 sek. Výsledky ve střelbě a štafetě se nedochovaly.

Mladší družstvo B v sestavě: Němec, Jaroš, Kořínek, Moravová, Vytisková, Beran, Benda obsadilo 4.místo v čase 23,36.

19.6. Libkova Voda
Bojovalo se ve dvou disciplínách / požární útok, štafeta CTIF /.
Vysíláme opět dva týmy. Starší Hněvkovice I bodovaly s těmito časy: požární útok 25,6 sek., štafeta CTIF 70,77 sek. Celkový čas 96,37 a konečné 6. místo.

Družstvo Hněvkovice II mladší obdrželo od rozhodčích deset trestných bodů za shozenou překážku. V požárním útoku tentokrát nedošlo k správnému roztažení hadic a tudíž celkový čas 119,91 znamenal 16. místo. / štafeta 84,71 sek., pož. útok 35,2 /.

20.6. Příseka
Starší družstvo ve složení : Prachniar V., Němcová L., Beranová, Němcová M., Jarošová, Jančura, Pánková vybojovalo čas 25,77 a konečné 16. místo.
O poznání lépe se dařilo sestavě mladšího družstva / Němec, Vytisková, Moravová, Kořínek, Jaroš, Beran, Semorád /. Získali 4. místo za čas 18,84. Před nimi už bodovaly pouze týmy , které se účastní republikových kol soutěže.
Doprava byla zajišťována osobními vozy rodičů .

26.6. Branišov
Družstvo mužů získalo 9. místo za čas 35,23 sek. Do sestavy byl prvně nominován Jiří Tomek a v jeho premiéře se mu nepodařilo namontovat správně koš.
/ Plíhal, Bukoczy, Prachniar J., Koten, Tomek J., Krejčí, Magala L. /

28.6 probíhala akce ohledně vypouštění rybníku Rafanda a o týden později dochází k opravě výpustě a čištění dna.

3.7. Čejov
Cvičení mužů přineslo pro Hněvkovice 9. místo a čas 67,94 sek. Opět byly problémy se sáním a došlo k přehlédnutí zavřeného kohoutu. Sestava: Tomek L., Romanovský M., Prachniar J., Koten , Tomek J., Magala, Bukoczy J.

17.7. Putimov
Složení: Plíhal, Bukoczy J., Prachniarj., Koten, Tomek J., Krejčí Magala. Čas 35,23 a 16. místo

V závěru července přišla nabídka na získání stříkačky z prodávaných vojenských zásob u útvaru v Pardubicích. Vedení SDH činí veškeré potřebné kroky k realůizaci této nabídky.

Společný snímek 2004
Společný snímek 2004

Tým A starších v čase 22,19 získal 2. místo.
I muži se měli lepší den a bodovali na 5. místě v čase 38, 47 sek.

29.8. Lhotky u Velkého Meziříčí – krajská liga MH
Soutěžilo se ve dvou pokusech a A tým starších měl časy 20,4 a 21,19. Celkově obsadil 11. místo.
B týmu mladších se tradičně dařilo lépe a za časy 18,56 a 19,56 sek. získal 7. místo.

V celkových výsledcích Krajské ligy MH, kde startovalo 44 družstev Hněvkovice obsadily 16 místo v kategorii starších a 13 místo v kategorii mladších.
Dopravu zajišťovali rodiče a sympatizanti SDH.

4.9. Nevcehle- cvičení na náměstí v Telči
Na netradiční závody Hněvkovice vyrazily s dvěma týmy mladých.
A tým starších / Prachniar V., Němcová L., Němcová M., Jančura, Semorád, Beranová, Pánková/ vybojoval celkově 33. místo za časy 28,35 a 35,44 sek.
B tým mladších / Němec, Beran, Vytisková, Moravová, Jančura, Benda, Jaroš / obsadil slušivé 11. místo časy 20,04, a 18,53 sek.
Dopravu zajišťovali členové a rodiče osobními auty.

4.9. Jiřice
Muži startovali s půjčenou technikou, neboť materiál měli mladí v Telči.
Družstvo bylo diskvalifikováno za špatný rozhoz B hadice.

18.9. Žirovnice- 2.kolo okresní ligy
Soutěžilo se v disciplínách Požárního útoku, štafeta CTIF, ruční stříkačky a technické přípravy s uzly.
A tým starších obsadil 3. místo, čas štafety byl 85,35, čas p.ú. 36,03 sek.
B tým mladších vybojoval 1. místo v p.ú. časem 18,26 a čas ve štafetě 86,41 sek. Celkově obsadil 6. místo.
Doprava byla zajištěna autobusem

25.9. Petrovice
Muži startují v sestavě Bukoczy, Plíhal, Tomek L., Koten, Tomek J., Krejčí ,Magala L. a v čase 38,37 sek. obsadili 14. místo.

2.10. Hněvkovice – 3.kolo okresní ligy
A tým starších vybojoval 2. místo za čas 21,96 s a B tým mladších v čase 22,56 získal bronzovou třetí pozici. Touto akcí byla ukončena oficiálně soutěžní sezona.

6.října byla dovezena nová stříkačka od vojenského útvaru v Pardubicích.

16.10. proběhl sběr železného šrotu, který vynesl 3 960 kg.

22.října se konalo v Obratani školení vedoucích mladých hasičů / Benda Vl., Romanovský R., Morávek L., Němec J. /
28.10. provedli členové MH sběr kaštanů. Sebrali 186 kg.

4.12. se uskutečnila valná hromada sboru ve víceúčelové budově.

SDH Hněvkovice na fotkách 1995-1997

Několik snímků z aktivit SDH v druhé polovině devadesátých let. V roce 1995 oslavil náš sbor 100.výročí od založení.

100 let SDH Hněvkovice, 1995
100 let SDH Hněvkovice, 1995
Milan Krbec přebírá ocenění k 100.výročí SDH
Milan Krbec přebírá ocenění k 100.výročí SDH
Náš tým s vedením sboru,100.let SDH
Náš tým s vedením sboru,100.let SDH
Na startu v Čejově 1996
Na startu v Čejově 1996
Jen více podobných okamžiků, Čejov 1996
Jen více podobných okamžiků, Čejov 1996
Společná radost, návrat z Čejova 1996
Společná radost, návrat z Čejova 1996
Zasloužená oslava po úspěšné akci
Zasloužená oslava po úspěšné akci
O pouti v Hněvkovicích 1996
O pouti v Hněvkovicích 1996
Josef Beran a druhé místo v Horních Rápoticích 1997
Josef Beran a druhé místo v Horních Rápoticích 1997

 

Z činnosti SDH 1998 -2001

Hasičský sbor patří neodmyslitelně k životu Hněvkovic. V druhé polovině devadesátých let dvacátého století se jeho činnost začíná probouzet z letargického spánku. Členové sboru jsou vidět při sběru železného šrotu, pravidelném čištění strouhy od rybníku Rafanda a zajišťují i organizaci akce 30.dubna, v posledních létech se SDH věnuje především práci s dětmi a rekonstrukci a rozšíření Malého hřiště.
Materiály k zveřejnění zapůjčil Vladimír Benda.

Cvičení v roce 1998

27.6. Kletečná -4.místo
složení: Jan Maršík, Jan Vincenc, Zdeněk Pečenka, Josef Beran, Miloš Němec, Jaroslav Krbec, Libor Plíhal.

4.7. Želiv-14.místo
Romanovský Miroslav,Vincenc Jan, Beran Josef, Němec Miloš, Pečenka Zdeněk, Krbec Jaroslav, Čech Petr

11.7. Čejov- 3.místo
Tým startoval ve stejném složení

29.8. Kejžlice – 3.místo
Beran Josef, Čech Petr, Vincenc Jan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Tuček Tomáš, Plíhal Libor

5.9. Jiřice -8.místo
Krupka Robert, Čech Petr, Vincenc Jan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Tuček Tomáš, Plíhal Libor

3.10. Humpolec – 7.místo
Krupka Robert, Beran Josef, Vincenc Jan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Tuček Tomáš, Plíhal Libor

Valná hromada sboru se uskutečnila 19.prosince v zasedací místnosti osadního výboru.

Rok 1999

Výbor SDH pracoval ve složení: Jan Němec-starosta, Vladimír Benda -náměstek, Miloš Němec -pokladník, Petr Čech- strojník, Milan Krbec ml.- velitel,Josef Beran– zástupce velitele, LiborPlíhal– preventista, Zdeněk Pečenka ml. člen výboru, Radek Romanovský – jednatel.

22.5. Vřesník
Hněvkovický tým se účastní cvičení ve složení: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert. Z deseti sborů obsazujeme páté místo.

1. JIŘICE B 30,60 s.

2. ŽELIV A 33,94 s

3. KLETEČNÁ 36,72 s

4. JIŘICE A 38,75 s.

5. HNĚVKOVICE 39,44 s.

6. POPELIŠTNÁ 40,35 s

7. BRTNÁ 41,53 s.

8. SEDLICE 47,29 s.

9. VŘESNÍK 48,88 s

10. ŽELIV B 57,66 s

Návrat v říjnu 1998
Návrat v říjnu 1998
Ondra Švíka přebírá ocenění
Ondra Švíka přebírá ocenění

V červnu se SDH podílí na vysíkání škarpy u Rafandy a čištění a napouštění bazénu na letním táboře Kletečná.

3.7. Želiv
Čech Petr, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert. Obsazujeme s časem 40,56 sek. 8.místo.

24.7. se na hřišti TJ. Sokol Hněvkovice konala oslava 30.výročí vzniku fotbalového oddílu, kde se organizačně podíleli i místní hasiči, kteří se postarali o dovoz laviček, opékacích beden, dovozu stolů apod..

21.8. Světlice
Plíhal Libor, Beran Josef, Vytiska Petr, Krbec Milan, Tuček Tomáš, Pečenka Zdeněk, Čech Petr. Tým dosáhl času 41,72 sek., ovšem byl diskvalifikován z důvodů špatného technického provedení útoku.

29.8. Kejžlice
Startují dvě naše družstva: A-Čech Petr, Švíka Ondřej, Vytiska Petr, Krbec Milan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert. A tým obsazuje 6.místo včase 39,41 sek.

Příprava techniky v Světlici
Příprava techniky v Světlici

Tým B -Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš,Krbec Jatoslav, Krupka Robert obsadil 8.místo s časem 47,20 sek.

11.9. Jiřice
Cvičení se účastní opět dvě družstva, která v konkurenci devatenácti startujících sborů obsadila místa v druhé polovině tabulky.
A tým ve složení: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert se umístil na 15.místě s časem 39,70sek.

B tým ve složení: Čech Petr, Romanovský Miroslav, Beran Josef, Vytiska Petr, Němec Miloš, Krbec Jaroslav vybojoval místo 10. s časem 37,50 sek. Vítězný Branišov převálcoval soupeře v čase 24,42 sek.
Naší účastí v Jiřicích byla zakončena soutěžní sezóna.

Naši v akci-Jiřice 11.9. 1999
Naši v akci-Jiřice 11.9. 1999

11.12. členové sboru zdobí vánoční strom před víceúčelovou budovou a 18.prosince se koná valná hromada.

Rok 2000

Výbor pracuje ve stejném složení. Ke změně došlo na postu velitele, když ze své funkce odstoupil Milan Krbec mladší a na jeho místo byl zvolen Jan Vincenc. Na jaře se koná již tradiční sběr železného šrotu /11.3./ a organizačně náročná akce Čarodějnic.

17.6. cvičení k 105.výročí založení SDH Hněvkovice
I když počasí nebylo na červen zrovna příjemné, na cvičení se sjeli účastníci v hojném počtu. Deset družstev mužů, dvě žen. Nezapomeňme i na dva týmy žáků. dovoz vody zajišťoval HZS Humpolec, který dopravil dvě cisterny.

Červen 2000- příprava k výročí 105 let SDH
Červen 2000- příprava k výročí 105 let SDH
17.6. 2000,Hněvkovice
17.6. 2000,Hněvkovice
Domácí tým na startu
Domácí tým na startu
Jiří Němec, tvář legendy v roce 2000
Jiří Němec, tvář legendy v roce 2000

Pořadí v žácích: 1.Kletečná 21,06 sek., 2.Čejov 93,03 sek.
ženy: 1.Světlice 43,00 sek, tým Želiva byl diskvalifikován

V nejprestižnější kategorii mužů bylo následující pořadí:

1.Popelištná 28,38 sek.

2.Kletečná 29,85

3.Jiřice 29,90

4.Želiv 33,47

5. Hněvkovice B 35,40

6. Světlice 37, 32

7. Hněvkovice A 40,12

8. Horní Rápotice A 54,53

9. H. Rápotice B 58,09

10. Branišov 28,44- tým diskvalifikován za předčasné sání, když koš ještě nebyl ponořen do vody.

Ocenění na medailových pozicích obdrželi poháry a ostatní týmy dostali upomínkovou skleničku s nápisem 105 let SDH Hněvkovice.

Tým Hněvkovic A startoval ve složení : Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jn, Krupka Rdek, TučekTomáš, Kratochvíl Petr. Lepšímu umístění zabránilo špatné a pozdní nasazení koncovky.

Hněvkovice B nastoupily v sestavě: Čech Petr, Koubek Michal, Vincenc Jan, Krbec Milan, BeranJosef, Kratochvíl Petr Krbec Jaroslav Toto družstvo se sešlo dopoledne před soutěží, ale umístění nebylo špatné.

V závěru června provádí členové sboru opravu elektroinstalace v garáži a skladu hasičské zbrojnice, kde byly instalovány zásuvky na 380 V.

1.7. Branišov
Na cvičení se dostavilo patnáct družstev mužů a tři týmy žen.
Náš kádr tvořili: Krbec Jarosla,Švíka Ondřej,Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert, čas 34,45 sekundy. Obasdili jsmetak 7.místo. Konkurenční Kletečná nás o jedno předstihla a trochu překvapením je osmá pozice dost suverénních Jiřic.

8.7. Čejov
Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert.

Této sestavě cvičení vyšlo a obsadili jsme 2.místo v čase 34,41 sekundy.

Jan Vincenc přebírá ocenění
Jan Vincenc přebírá ocenění
Tým soutěžící v Čejově
Tým soutěžící v Čejově

15.7. Popelištná
Bylo to velmi početně obsazenmé cvičení, kde bojovalo 33.družstev mužů, dále opět ženy i žáci.

Sestava: Krbec Jaroslav, Vytiska Petr, Vincenc Jan,Krupka Radek,TučekTomáš, Kratochvíl Petr.
Celkoý čas 35,82 sekundy nás umístil na 6.pozici, čas na třetím místě byl pouhých 33,50sek. Vítězí tým Jiřic a družstvo Kletečné tentokrát bodovalo nasedmnáctém místě.

Srpnová brigáda na vyčištění strouhy u rybníka Rafanda se nesetkala se zájmem členstva, i když byla třikrát svolávána a dvakrát vyhlašována místním rozhlasem. Účast čtyřech lidí znamenala úpravu pouhé poloviny škarpy. Dokončení této akce proběhlo 15.8.

2.9. Jiřice
Umístění na 18.pozici patří mezi nejhorší v sezóně.Tým se nesešel kompletní a jeho zájem o přípravu techniky před startem sestava nejevila.
Na pozici strojníka musel vypomoci kolega Mráček z domácích Jiřic.
Mráček, Krbec Jaroslav Vincenc Jan,Krupka Radek,Kroupa / Jiřice/, Kratochvíl Petr, Krupka Robert

28.října SDH opět vyráží na sběr železného šrotu.

rok 2001

Nové století přineslo opět tradiční aktivity SDH.
19.května se konal sběr železného šrotu, kdy bylo celkem sebráno 4.600 kg železa. Na konci měsíce byla dokončena oprava stříkačky/ nový motor a čerpadlo/.

16.6. Horní Rápotice
Starujeme ve dvou týmech.
Krbec Jaroslav, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert. Jejich čas byl 37,53 sekundy a 2.místo

Milan Krbec s oceněním
Milan Krbec s oceněním

Druhý tým byl disvalifikován za chybné stání u spoje C. Sestava: Plíhal Libor, Bukoczy Julius, Beran Josef, Krbec Milan, Němec Miloš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert

30.6. Branišov
Družstvo Jiřic nám zapůjčuje stříkačku a s nevlastní technikou obsazujeme 6.místo s časem 34,57 sekundy
.
Sestava: Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Radek, Krbec Jaroslav.

7.7. Čejov
Stále přetrvávající problémy se stříkačkou i sáním. Obsazujeme 8.místo v čase 45,81 sekundy.
Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Benda Vladimír, Vincenc Jan,Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav.

14.7. Popelištná
Startovní listina byla obsazena třiceti týmy a Hněvkovice obsazují 15.pozici v čase 35,30 sekundy.
Bohužel díky neúčasti Vincence a Krupky Roberta, kteří svou absenci oznámili těsně před odjezdem, hostovali opět kolegové z Jiřic.
Sestava: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Nermut Jiří , Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Čáp.

1.9. Kejžlice
Za deště se v konkurenci pěti týnů Hněvkovicím dařilo. V čase 32,82 sekundy obsazujeme 1.místo. Druhá je Kletečná 32,91 sekundy.

Sestava: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav.

8.9. Jiřice
V posledním cvičení sezóny získává tým Hněvkovic A ve složení Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav 6. místo v čase 31,91.

Akce v Jiřicích 2001
Akce v Jiřicích 2001

 

Tým B byl diskvalifikován za předčasné odhození helmy Petra Vytisky.

28.-29.9. se koná čištění strouhy u rybníku Rafanda.

10.11. sběr železného šrotu v celkovém množství 3 120 kg.

 

Hasičský sbor patří neodmyslitelně k životu Hněvkovic. V druhé polovině devadesátých let dvacátého století se jeho činnost začíná probouzet z letargického spánku. Členové sboru jsou vidět při sběru železného šrotu, pravidelném čištění strouhy od rybníku Rafanda a zajišťují i organizaci akce 30.dubna, v posledních létech se SDH věnuje především práci s dětmi a rekonstrukci a rozšíření Malého hřiště.
Materiály k zveřejnění zapůjčil Vladimír Benda.

Cvičení v roce 1998

27.6. Kletečná -4.místo
složení: Jan Maršík, Jan Vincenc, Zdeněk Pečenka, Josef Beran, Miloš Němec, Jaroslav Krbec, Libor Plíhal.

4.7. Želiv-14.místo
Romanovský Miroslav,Vincenc Jan, Beran Josef, Němec Miloš, Pečenka Zdeněk, Krbec Jaroslav, Čech Petr

11.7. Čejov- 3.místo
Tým startoval ve stejném složení

29.8. Kejžlice – 3.místo
Beran Josef, Čech Petr, Vincenc Jan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Tuček Tomáš, Plíhal Libor

5.9. Jiřice -8.místo
Krupka Robert, Čech Petr, Vincenc Jan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Tuček Tomáš, Plíhal Libor

3.10. Humpolec – 7.místo
Krupka Robert, Beran Josef, Vincenc Jan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Tuček Tomáš, Plíhal Libor

Valná hromada sboru se uskutečnila 19.prosince v zasedací místnosti osadního výboru.

Rok 1999

Výbor SDH pracoval ve složení: Jan Němec-starosta, Vladimír Benda -náměstek, Miloš Němec -pokladník, Petr Čech- strojník, Milan Krbec ml.- velitel,Josef Beran– zástupce velitele, LiborPlíhal– preventista, Zdeněk Pečenka ml. člen výboru, Radek Romanovský – jednatel.

22.5. Vřesník
Hněvkovický tým se účastní cvičení ve složení: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert. Z deseti sborů obsazujeme páté místo.

1. JIŘICE B 30,60 s.

2. ŽELIV A 33,94 s

3. KLETEČNÁ 36,72 s

4. JIŘICE A 38,75 s.

5. HNĚVKOVICE 39,44 s.

6. POPELIŠTNÁ 40,35 s

7. BRTNÁ 41,53 s.

8. SEDLICE 47,29 s.

9. VŘESNÍK 48,88 s

10. ŽELIV B 57,66 s

Návrat v říjnu 1998
Návrat v říjnu 1998
Ondra Švíka přebírá ocenění
Ondra Švíka přebírá ocenění

V červnu se SDH podílí na vysíkání škarpy u Rafandy a čištění a napouštění bazénu na letním táboře Kletečná.

3.7. Želiv
Čech Petr, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert. Obsazujeme s časem 40,56 sek. 8.místo.

24.7. se na hřišti TJ. Sokol Hněvkovice konala oslava 30.výročí vzniku fotbalového oddílu, kde se organizačně podíleli i místní hasiči, kteří se postarali o dovoz laviček, opékacích beden, dovozu stolů apod..

21.8. Světlice
Plíhal Libor, Beran Josef, Vytiska Petr, Krbec Milan, Tuček Tomáš, Pečenka Zdeněk, Čech Petr. Tým dosáhl času 41,72 sek., ovšem byl diskvalifikován z důvodů špatného technického provedení útoku.

29.8. Kejžlice
Startují dvě naše družstva: A-Čech Petr, Švíka Ondřej, Vytiska Petr, Krbec Milan, Němec Miloš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert. A tým obsazuje 6.místo včase 39,41 sek.

Příprava techniky v Světlici
Příprava techniky v Světlici

Tým B -Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš,Krbec Jatoslav, Krupka Robert obsadil 8.místo s časem 47,20 sek.

11.9. Jiřice
Cvičení se účastní opět dvě družstva, která v konkurenci devatenácti startujících sborů obsadila místa v druhé polovině tabulky.
A tým ve složení: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Beran Josef, Vincenc Jan, Tuček Tomáš, Krbec Jaroslav, Krupka Robert se umístil na 15.místě s časem 39,70sek.

B tým ve složení: Čech Petr, Romanovský Miroslav, Beran Josef, Vytiska Petr, Němec Miloš, Krbec Jaroslav vybojoval místo 10. s časem 37,50 sek. Vítězný Branišov převálcoval soupeře v čase 24,42 sek.
Naší účastí v Jiřicích byla zakončena soutěžní sezóna.

Naši v akci-Jiřice 11.9. 1999
Naši v akci-Jiřice 11.9. 1999

11.12. členové sboru zdobí vánoční strom před víceúčelovou budovou a 18.prosince se koná valná hromada.

Rok 2000

Výbor pracuje ve stejném složení. Ke změně došlo na postu velitele, když ze své funkce odstoupil Milan Krbec mladší a na jeho místo byl zvolen Jan Vincenc. Na jaře se koná již tradiční sběr železného šrotu /11.3./ a organizačně náročná akce Čarodějnic.

17.6. cvičení k 105.výročí založení SDH Hněvkovice
I když počasí nebylo na červen zrovna příjemné, na cvičení se sjeli účastníci v hojném počtu. Deset družstev mužů, dvě žen. Nezapomeňme i na dva týmy žáků. dovoz vody zajišťoval HZS Humpolec, který dopravil dvě cisterny.

Červen 2000- příprava k výročí 105 let SDH
Červen 2000- příprava k výročí 105 let SDH
17.6. 2000,Hněvkovice
17.6. 2000,Hněvkovice
Domácí tým na startu
Domácí tým na startu
Jiří Němec, tvář legendy v roce 2000
Jiří Němec, tvář legendy v roce 2000

Pořadí v žácích: 1.Kletečná 21,06 sek., 2.Čejov 93,03 sek.
ženy: 1.Světlice 43,00 sek, tým Želiva byl diskvalifikován

V nejprestižnější kategorii mužů bylo následující pořadí:

1.Popelištná 28,38 sek.

2.Kletečná 29,85

3.Jiřice 29,90

4.Želiv 33,47

5. Hněvkovice B 35,40

6. Světlice 37, 32

7. Hněvkovice A 40,12

8. Horní Rápotice A 54,53

9. H. Rápotice B 58,09

10. Branišov 28,44- tým diskvalifikován za předčasné sání, když koš ještě nebyl ponořen do vody.

Ocenění na medailových pozicích obdrželi poháry a ostatní týmy dostali upomínkovou skleničku s nápisem 105 let SDH Hněvkovice.

Tým Hněvkovic A startoval ve složení : Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jn, Krupka Rdek, TučekTomáš, Kratochvíl Petr. Lepšímu umístění zabránilo špatné a pozdní nasazení koncovky.

Hněvkovice B nastoupily v sestavě: Čech Petr, Koubek Michal, Vincenc Jan, Krbec Milan, BeranJosef, Kratochvíl Petr Krbec Jaroslav Toto družstvo se sešlo dopoledne před soutěží, ale umístění nebylo špatné.

V závěru června provádí členové sboru opravu elektroinstalace v garáži a skladu hasičské zbrojnice, kde byly instalovány zásuvky na 380 V.

1.7. Branišov
Na cvičení se dostavilo patnáct družstev mužů a tři týmy žen.
Náš kádr tvořili: Krbec Jarosla,Švíka Ondřej,Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert, čas 34,45 sekundy. Obasdili jsmetak 7.místo. Konkurenční Kletečná nás o jedno předstihla a trochu překvapením je osmá pozice dost suverénních Jiřic.

8.7. Čejov
Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert.

Této sestavě cvičení vyšlo a obsadili jsme 2.místo v čase 34,41 sekundy.

Jan Vincenc přebírá ocenění
Jan Vincenc přebírá ocenění
Tým soutěžící v Čejově
Tým soutěžící v Čejově

15.7. Popelištná
Bylo to velmi početně obsazenmé cvičení, kde bojovalo 33.družstev mužů, dále opět ženy i žáci.

Sestava: Krbec Jaroslav, Vytiska Petr, Vincenc Jan,Krupka Radek,TučekTomáš, Kratochvíl Petr.
Celkoý čas 35,82 sekundy nás umístil na 6.pozici, čas na třetím místě byl pouhých 33,50sek. Vítězí tým Jiřic a družstvo Kletečné tentokrát bodovalo nasedmnáctém místě.

Srpnová brigáda na vyčištění strouhy u rybníka Rafanda se nesetkala se zájmem členstva, i když byla třikrát svolávána a dvakrát vyhlašována místním rozhlasem. Účast čtyřech lidí znamenala úpravu pouhé poloviny škarpy. Dokončení této akce proběhlo 15.8.

2.9. Jiřice
Umístění na 18.pozici patří mezi nejhorší v sezóně.Tým se nesešel kompletní a jeho zájem o přípravu techniky před startem sestava nejevila.
Na pozici strojníka musel vypomoci kolega Mráček z domácích Jiřic.
Mráček, Krbec Jaroslav Vincenc Jan,Krupka Radek,Kroupa / Jiřice/, Kratochvíl Petr, Krupka Robert

28.října SDH opět vyráží na sběr železného šrotu.

rok 2001

Nové století přineslo opět tradiční aktivity SDH.
19.května se konal sběr železného šrotu, kdy bylo celkem sebráno 4.600 kg železa. Na konci měsíce byla dokončena oprava stříkačky/ nový motor a čerpadlo/.

16.6. Horní Rápotice
Starujeme ve dvou týmech.
Krbec Jaroslav, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert. Jejich čas byl 37,53 sekundy a 2.místo

Milan Krbec s oceněním
Milan Krbec s oceněním

Druhý tým byl disvalifikován za chybné stání u spoje C. Sestava: Plíhal Libor, Bukoczy Julius, Beran Josef, Krbec Milan, Němec Miloš, Kratochvíl Petr, Krupka Robert

30.6. Branišov
Družstvo Jiřic nám zapůjčuje stříkačku a s nevlastní technikou obsazujeme 6.místo s časem 34,57 sekundy
.
Sestava: Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krupka Radek, Krbec Jaroslav.

7.7. Čejov
Stále přetrvávající problémy se stříkačkou i sáním. Obsazujeme 8.místo v čase 45,81 sekundy.
Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Benda Vladimír, Vincenc Jan,Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav.

14.7. Popelištná
Startovní listina byla obsazena třiceti týmy a Hněvkovice obsazují 15.pozici v čase 35,30 sekundy.
Bohužel díky neúčasti Vincence a Krupky Roberta, kteří svou absenci oznámili těsně před odjezdem, hostovali opět kolegové z Jiřic.
Sestava: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Nermut Jiří , Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Čáp.

1.9. Kejžlice
Za deště se v konkurenci pěti týnů Hněvkovicím dařilo. V čase 32,82 sekundy obsazujeme 1.místo. Druhá je Kletečná 32,91 sekundy.

Sestava: Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav.

8.9. Jiřice
V posledním cvičení sezóny získává tým Hněvkovic A ve složení Plíhal Libor, Švíka Ondřej, Vincenc Jan, Krupka Radek, Tuček Tomáš, Kratochvíl Petr, Krbec Jaroslav 6. místo v čase 31,91.

Akce v Jiřicích 2001
Akce v Jiřicích 2001

 

Tým B byl diskvalifikován za předčasné odhození helmy Petra Vytisky.

28.-29.9. se koná čištění strouhy u rybníku Rafanda.

10.11. sběr železného šrotu v celkovém množství 3 120 kg.