Archiv rubriky: Nezařazené

Informace k zimnímu prohrnování

Osadní výbor oznamuje, že v letošní zimní sezóně bude v Hněvkovicích provádět prohrnování komunikací pan Kratochvíl z Krasoňova. Nejprve provede údržbu ve svém bydlišti a následně přijede do naší místní části.

Prosíme tak všechny spoluobčany o trpělivost.

Na provádění zimní údržby je lhůta zákonem stanovená a to do 48 hodin od ukončení sněžení.

Výzva

Pravidelně v tomto čase zpracovává osadní výbor soubor požadavků pro další rok.

Prosíme tímto naše spoluobčany, aby v případě, že mají návrh na zlepšení nebo iniciativní nápad na zařazení pro rok 2024 oslovili členy OV nebo napsali svůj postřeh na e-mailový kontakt ovhnevkovice@seznam.cz, případně zavolali na tel.608 242560.

Děkujeme za spolupráci.

Z usnesení Zastupitelstva města Humpolce

Výkup st.p.č. 84/1 s č.p. 86, p.p.č. 811, k.ú. Hněvkovice u Humpolce – od
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou
I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup stavební parcely KN č. 84/1 o výměře 286 m2 jejíž součástí je stavba občanské
vybavenosti č.p. 86 a pozemkovou parcelu KN č. 811 o výměře 343 m2 vše v katastrálním
území Hněvkovice u Humpolce od společnosti Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad
Lipou, se sídlem Masarykova 350, Kamenice nad Lipou, a to za cenu 3 700 tis. Kč.

Upozornění

Ve dnech 21.6. – 30.9. 2023 bude v Hněvkovicích probíhat výstavba chodníku pro pěší od objektu bývalého obchodu až na konec obce.

Z tohoto důvodu dojde k umístění přechodného dopravního značení.

Upozorňujeme tak všechny spoluobčany, aby úsekem stavby projížděli se zvýšenou opatrností a dbali pokynů pracovníků firmy PK servis s.r.o., kteří stavební akci zajišťují.

Osadní výbor děkuje všem za trpělivost, pochopení a vstřícnost.