Archiv rubriky: Historie v datech

Výstavba mostu

Výstavba mostu nad dálnicí probíhá od května a všichni už netrpělivě vyhlížíme jak postupuje. Několik fotografií z nedávných dnů.

Výstavba mostu v listopadu 2018
Ještě hodně práce zbývá
Počasí přeje a práce pokračují

Děkuji Evě Moravcové za pořízení snímků. Více záběrů na fcb.profilu Hněvkovice /Humpolec/

Informace pro občany

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Humpolce dne 2.11. 2018 bylo zvoleno nové vedení našeho města. Post starosty bude vykonávat Karel Kratochvíl z ODS, prvního místostarostu Ing. Vlastimil Brukner z KDU-ČSL, druhou místostarostku Alena Kukrechtová z ODS. Předsedkyní finančního výboru se stala Ing. Lenka Bartáková / nestr. za ČSSD/, předsedou kontrolního výboru Ing. Tomáš Voplakal z volebního uskupení Humpolec GO. První zasedání zastupitelstva města je svoláno na 19.12. 2018.

Občané Hněvkovic si ve dnech 2.-3.11. 2018 zvolili členy nového osadního výboru na období 2018 – 2022. Kandidovalo jedenáct potencionálních zájemců do sedmičlenného výboru. Po sečtení hlasů vyšlo toto složení: Miloš Němec / 107 hlasů/, Jan Němec / 90/, Zbyněk Loskot  / 88/, Radek Romanovský /84/ Luděk Čapek / 79/,  Dana Hozlárová  /70/ a Libor Plíhal /49/.  Ostatní kandidáti obdrželi Romanovská Martina 48, Man Martin 47, Bukoczy Julius 46, Košina Vlastislav 32 hlasů.

Z 300 zapsaných voličů odvolilo 132.

Na schůzi OV dne 8.11. byla předsedkyní osadního výboru zvolena v tajné volbě všech přítomných členů Dana Hozlárová, která obdržela čtyři hlasy, protikandidát Zbyněk Loskot hlasy tři.

Osadní výbor děkuje všem těm, kteří nalezli odvahu a projevili zájem kandidovat do tohoto poradního orgánu naší místní části.

Letní Hněvkovice

V horkém létě 2018 osvěží pár snímků z okolí naší vísky. Děkuji tímto autorce Evě  za poskytnutí a pořízení..

Nový most začíná růst

Panorama
Hněvkovice 2018
Nová výstavba
Rybník Míkáč v létě
Závěr žní v Hněvkovicích na pozemku Školního statku

 

 

Bourání mostu

V noci z 12. na 13. května 2018 provedly specializované firmy  demolici mostu v souvislosti s probíhající rekonstrukcí dálnice D1, a tak  i náš most po dlouhých třiceti osmi letech své služby musí uvolnit místo novému. Silnice z Humpolce do Hněvkovic bude v souvislosti s jeho výstavbou uzavřena až do listopadu. Nezbývá než věřit a doufat, že i toto nové stavební dílo vydrží nejméně dalších čtyřicet roků bez závad.

Příprava před zahájením prací
Bourací technika už polyká starý most
Dílo dokonáno
Prázdno

Děkuji Evě Moravcové za pořízení fotografií.