Jak šel čas – dávná minulost

První dochovaná písemná zmínka o místě zvaném Hněvkovice pochází z roku 1437, kdy se společně s Jiřicemi a Sedlicí uvádí jako vesnice patřící pod klášter v Želivu. V roce 1588 prodává Johanka z Olbramovic za dvanáct tisíc kop českých grošů Humpolec, Čejov, Světlici i Hněvkovice Kryštofu Karlovi z Roupova.
Pojmenování Hněvkovice je uváděno jako odvozenina z osobního jména Hněvek.

Hněvkovice se staly součástí panství Humpolec

Mezi roky 1708 – 1714 byl majitelem heráleckého i humpoleckého panství Michael Achácius , svobodný pán z Kirchneru. Cena za obě državy byla 142 tisíc říšských zlatých.

Roku 1728 kupuje herálecké i humpolecké panství svobodný pán Maxmilián z Deblína, který 8.ledna 1753 z důvodu zadluženosti obě panství dává do nucené dražby. Novým majitel je Jakub Benedikt z Nefferzenu, který dal za Herálec i Humpolec celkem 158.897 zlatých. Na Humpolec a přilehlé vesnice, mezi které patřily i Hněvkovice vydal částku 79.505 zlatých.

Roku 1784 dochází ve vsi ke vzpouře pod vedením Jiřího Lepešky. V té době existuje v obci i ovčín založený Jakubem z Nefferzenu. Jméno vesnice je uváděno jako Hniewkowicze. V starých dokumentech panství v Herálci je uveden údaj o roku 1795, kdy Hněvkovice měly 35 domů a žilo zde 262 obyvatel.

Roku 1837 dochází k osamostatnění panství humpoleckého od Herálce.

Rok 1869 přinesl první sčítání obyvatelstva a Hněvkovice měly 489 trvale žijích občanů. C.k. zemská školní rada povolila již roku 1875 v Hněvkovicích jednotřídní školu, o dva roky již úřady schválily i finanční subvenci, bohužel starosta obce svou liknavostí nedokázal stavbu prosadit. K odložení přispěly i neshody obyvatel. Zemská školní rada povoluje znovu roku 1886 postavit v Hněvkovicích dvoutřídní obecnou školu. 12.září 1889 se začalo vyučovat v nové budově. Stavbu provedl stavitel Otakar Martin. Přístavba proběhla roku 1889 a 6.10. téhož roku se budova slavnostně předala do užívání. V roce 1891 se dokončila školní zahrada a tělocvična. Jako první řídící učitel zde působil známý mykolog Jan Bezděk. Učil zde v létech 1889 – 1898. Na jeho místo nastoupil Jan Koliha, který po roce umírá. Řídícím učitelem byl roku 1897 jmenován Josef Knot a učitelem Josef Wagenknecht. Roku 1905 přichází Jan Mokrý. Z první světové války se nevrátil kantor Blahomír Coufal.V letech 1926-1928 působí Emil Vojtěch, později Jaroslav Masopust a krátce Jaroslav Jonáš. Od 1.7. 1934 se řídícím stává Jan Vašta.

Výrazným mezníkem v historii každé vesnice byl vznik dobrovolného hasičského sboru. Ten v Hněvkovicích byl založen roku 1895 a jeho prvním velitelem se stal Václav Prokop.

Krajské a senátní volby 2008

Volby do kraje Vysočina a Senátu P ČR konané 17.-18.10. 2008
V Hněvkovicích bylo zapsáno 281 a odvolilo 146 voličů. Volební kampaň vyostřily opět dvě největší politické strany ČSSD a ODS a zřejmě i díky tomu vzrostla volební účast. Do kraje Vysočina kandidovalo čtrnáct politických stran a koalic.

ČSSD -79

KSČM- 27

ODS -22

KDU-ČSL -6

SPR-RSČ -1

SNK-ED -1

Dělnická strana -2

Volte Pravý BLOK -1

Tyto místní výsledky naznačují setrvalý pokles obliby KSČM v naší vesnici, naopak voličů ODS přibývá poměrně pravidelně. Sociální demokracie zvítězila v krajských volbách v Hněvkovicích prvně.
Volby do Senátu jsou v ČR neoblíbené již od samotného vzniku druhé parlamentní komory. Ve volebním obvodu č.15. do kterého spadá okres Pelhřimov a Jindřichův Hradec obhajoval svůj mandát dosavadní senátor a předseda ČMKOS Milan Štěch. Vyhrocený souboj s ODS znamenal, že modrá strana nasadila velmi těžký kalibr v postavě spolumajitele pivovaru Stanislava Bernarda.
KDU-ČSL nominovala teologa a lékaře Jaroslava Kašparů, Strana důstojného života vsadila na Marii Paukejovou, rodačku z Humpolce.
Strana zelených vytáhla profesora Zdeňka Gužiho z Jihlavy, US-Deu lékaře Václava Urbánka, KSČM podnikatele Jana Zedníčka z Kamenice nad Lipou, strana Právo a spravedlnost písničkáře Tomáše Hameta.
První kolo 17.-18.10. 2008

ŠTĚCH -81

BERNARD – 31

KAŠPARŮ -7

ZEDNÍČEK -16

URBÁNEK-1

GUŽI-1.

Druhé kolo 24.-25.10 2008

V říjnovém studeném počasí si v tomto kole našlo cestu k volebném urnám 113 voličů z 281 zapsaných.
Byla to největší volební účast v senátních volbách v Hněvkovicích od roku 1996.

Ovšem výsledek je do jisté míry překvapivý. Příznivců Stanislava Bernarda se dostavilo méně než v kole prvním.
Bernardova porážka byla zdrcující. Obdržel 22 hlasů, Milan Štěch 91 a celkově ve svém obvodu obhájil senátorský post.

 

Volby do Evropského parlamentu 2009

Volby do Evropského parlamentu konané 5.-6. 6. 2009

V ČR se ucházelo o hlasy voličů 32 uskupení a politických stran. V Hněvkovicích dostalo hlas šestnáct z nich,což je po dlouhé době docela slušná bilance hlasů.

Zapsáno bylo 284 voličů a odvolilo 75 z nich.

ČSSD -25

KSČM -14

ODS -11

Strana svobodných občanů -4

KDU-ČSL -3

Suverenita -3

Nezávislí -2

Balbínova poetická strana -2

SDŽ -1

Dělnická strana -2

Pravý BLOK -2

Věci veřejné -1

SPR-RSČ -2

SZ -1

Výsledky v celém Humpolci byly rovněž zajímavé.

ODS získala 626 hlasů, ČSSD 623 hlasů, KSČM 426, KDU-ČSL 203, SUVERENITA 92 hlasů. Ostatní strany bodovaly s celkovým ziskem 326 hlasů.

Levicové strany u nás udržely své pozice a ještě se od roku 1990 nestalo, aby v Hněvkovicích vyhrála strana pravicová. Varovný je další propad KDU-ČSL.

Volby v letech 2004 – 2006

Výsledky voleb v Hněvkovicích.

Volby do Evropského parlamentu konané 11.-12. 6. 2004

V celé ČR kandidovalo 36 politických stran a uskupení. Měli jsme první historickou možnost vybírat europoslance,tyto volby však voliče nepřitáhly.
Zapsaných voličů ve voličských seznamech 295, odvolilo 56.

KSČM-15 hlasů, ODS-11, ČSSD-9, HELAX-OStrava se baví -5, výsledek KDU-ČSL se mi nedochoval.

V celém Humpolci volilo 2309 voličů z 8930 možných. Vítězí zde ODS jako v celé republice. V Humpolci získala 30,29 procent hlasů, komunisté 25,01, KDU-ČSL 11,34 procenta, ČSSD 8,59 ,SNK-ED 7,94, Nezávislí 5,49.

Volby do kraje Vysočina konané 5.- 6.11. 2004

Druhé krajské volby rovněž nenaplnily volební místnosti k prasknutí. V ČR se účast pohybovala kolem 31 procent.
V Hněvkovicích bylo 286 zapsaných voličů, odvolilo 64 lidí.

KSČM – 24

ČSSD13

ODS shodně s KDU-ČSL 10 hlasů

SNK3

US-Deu a SZ-1

Volby do Poslanecké sněmovny konané 2.-3.6. 2006

Dlouhá vyostřená kampaň dvou velkých stran ovlivnila celou předvolební atmosféru.
Hněvkovičtí přišli v počtu 119 voličů z 284 možných.

Pořadí stran bylo následující:

ČSSD – 89

KSČM 48

ODS 39

KDU-ČSL 12

Strana zelených 2

US-DeU 1

Volby do Zastupitelstva města Humpolec konané 20.-21.10. 2006

Volí se 21 zastupitelů. V Hněvkovicích bylo zapsáno 284 voličů. Odvolilo 92 lidí.

Pořadí stran bylo následující:

ČSSD 584

KSČM – 403

ODS 321

KDU-ČSL 196

SNK-ED 156 hlasů

Z Hněvkovic se na kandidátních listinách objevila dvě jména. Marie Vincencová a Zbyněk Loskot oba za ČSSD. Vincencová obdržela na domácí půdě 36 hlasů, Loskot 42.


Volby v letech 1990 – 2003

8.- 9. června 1990

První svobodné volby po čtyřech desítkách let se nesly ve znamení vysoké volební účasti.Volilo se do České národní rady, Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. V celém Humpolci bylo zapsáno 8.292 voličů.

V Hněvkovicích 278 zapsaných voličů

Výsledky voleb do ČNR
.
Odvolilo 277, platných 275 hlasů.

Občanské fórum – 79

KSČ – 70,

KDU-ČSL – 50,

Spojenectví zemědělců a venkova – 41,

Československá sociální demokracie – 13,

Volební seskupení zájmových svazů v ČR 7
,
Strana zelených- 7, Československá strana socialistická- 5, Svobodný blok – 3, SPR-RSČ -1.

Volby do SL FS ČSFR.

275 platných hlasů.

Občanské fórum – 89, KSČ – 72, KDU-ČSL – 44, ČSSD –18, ČSS- 5,Strana zelených – 6, Volební seskupení záj.svazů – 6, Soužití – 1.

Volby do SN FS ČSFR

275 platných hlasů.

KSČ – 72,
Občanské fórum – 71,
KDU-ČSL – 47,
Spojenectví zemědělců a venkova – 40,
ČSSD – 13, Volební seskupení záj.svazů – 13,Strana zelených – 8, ČSS – 7, Svobodný blok – 2, SPR-RSČ – 1, Hnutí za občanskou svobodu – 1.

Volby 5. a 6. června 1992

Již podruhé se vydali voliči k volebním urnám, aby svými hlasy směřovali další vývoj Československa. Nikdo tehdy ještě nemohl tušit, že společnému státu Čechů a Slováků pomalu zvoní umíráček.

V celém Humpolci bylo zapsáno 8.346 voličů.

V Hněvkovicích 266 voličů zapsaných

Volby do ČNR

Odvolilo 252 voličů, 251 platných hlasů.

Koalice Levý blok / KSČM, DL ČSFR / – 64,

Liberálně sociální unie – 34,

Koalice ODS, KDS – 32,

KDU-ČSL – 28, SPR-RSČ-27, ČSSD – 20, Hnutí důchodců za životní jistoty – 17, Klub angažovaných nestraníků – 11, Strana čs.podnikatelů, živnostníků a rolníků – 9, Hnutí za sociální spravedlnost – 4, ODA –3, Občanské hnutí – 3.

Volby do SL FS ČSFR

252 voličů odvolilo, 251 platných hlasů

Koalice Levý blok / KSČM, DL ČSFR / – 69,

Koalice ODS, KDS – 34,

SPR-RSČ – 31,

Liberálně sociální unie –30, KDU- ČSL – 26, ČSSD – 18, Hnutí důchodců za životní jistoty – 13, Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků – 9, KAN – 7, ODA – 3, Občanské hnutí – 4, Hnutí za soc. spravedlnost – 3, Strana přátel piva – 2, Nezávislá iniciativa – 2

Volby do SN FS ČSFR

253 odvolilo, 252 platných hlasů.

Koalice Levý blok / KSČM,DL ČSFR / – 74,

Koalice ODS – KDS 34,

Liberálně sociální unie – 33, KDU-ČSL – 25, SPR-RSČ – 21, ČSSD – 16, HDŽJ – 15, KAN – 11, Strana podnikatelů,živnost. a rolníků – 7, Hnutí za soc.spravedlnost – 4, ODA – 3, Občanské hnutí – 3, Strana přátel piva – 2, Demokraté 92 -Za společný stát – 3, Koalice MKDH, ESWS – 1.

Volby do Zastupitelstva města Humpolec konané 18.-19.11. 1994

Volí se 14 zastupitelů. V Hněvkovicích je zapsáno 284 voličů, odvolilo 204.

KSČM – 995 hlasů, KDU-ČSL – 447, ČSSD – 385 hlasů.

V celém městě zvítězila rovněž KSČM, kde získala 25,7 procenta hlasů. Do Rady města se nedostala. ODS neuznává systém poměrného zastoupení.

Volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 31.5 a 1.6. 1996

Odvolilo 241 voličů,1 lístek neplatný.

ČSSD -78, KSČM -54, SPR-RSČ-33, ODS -32, KDU- ČSL- 17, DŽJ-11, ODA – 5, Strana LB – 4, SD-LSNS – 3, Demokratická Unie – 2, Strana demokratické levice – 2

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny konané 19.-20.6. 1998

Bylo zapsáno 291 voličů ve voličských seznamech
.
ČSSD 97, KSČM 52, ODS 31, KDU-ČSL 19, SPR-RSČ 14, DŽJ 8, US 7, SZ 3, Nezávislí 1

Volby do Zastupitelstva města v listopadu 1998

Poprvé se volilo 21 zastupitelů. V Hněvkovicích bylo zapsaných 296 voličů, volilo 48 procent obyvatel.
Z kandidujících osmi stran byly následující výsledky ČSNS-99, Unie svobody –110, KSČM-773, ODS-203, KDU-ČSL-370, Sdružení nezávislých-347, ČSSD-791, ODA-8.

Hněvkovičtí kandidáti kandidující za ČSSD a ČSNS se neprosadili. Přímo v Hněvkovicích získal Z.Loskot 48 hlasů, M.Vincencová-56, J.Koubek-16, J.Štecher 31hlasů.

Volby do Jihlavského kraje, listopad 2000

První krajské volby po mnoha létech. Lidé o ně velký zájem neměli. V Humpolci bylo zapsáno 8.805 voličů, odvolilo 2.979, platných 2.951 voličů.

V Hněvkovicích bylo zapsáno 289 voličů, odvolilo 84, platných rovněž 84 hlasů.
Pořadí stran v Hněvkovicích:

KSČM – 25
ČTYŘKOALICE – 14
Koalice ČSNS a NEZÁVISLÍ – 12
ČSSD – 12
SNK – 6
Strana demokratického socialismu – 3
ODS – 3
Strana venkova – 1
Prosperita Vysočiny – 1

Volby do Poslanecké sněmovny 13.-14.6. 2002

289 zapsaných voličů, volilo 194, 1 hlas neplatný.

ČSSD – 80 hlasů, KSČM – 65, ODS – 20, Koalice KDU-ČSL a Unie svobody 11, ČSNS -6, SZ – 3hlasy, SŽJ -2, Sdružení nezávislých -2, Akce za zrušení senátu, Republikáni MS, Naděje -1 hlas.

Tyto výsledky naznačují pokles u ČSSD, která minule měla 97 hlasů, komunisté posílili o 13 hlasů, ODS poklesla o 11voličů. Zelení mají stejný počet hlasů jako v roce 1998. Ztrátu mají i lidovci, kteří v roce 1998 kandidovali samostatně.

Volby do Zastupitelstva města v listopadu 2002

284 zapsaných, odvolilo 96 .

Kandidáti z Hněvkovic získali díky nezájmu voličů tyto počty hlasů M.Vincencová – 44, Z. Loskot – 34,
J.Štecher – 25,
J.Koubek -15hlasů.
Strany podle počtu hlasů v Hněvkovicích:

Volba pro město -34, KSČM – 594, US-Deu – 80, Sdružení nezávislých -118, ČSNS -226, ODS -112, KDU-ČSL-153, ČSSD -516 hlasů.
Post starosty v Humpolci doznal po dlouhé době změny. Stal se jím Jiří Kučera, který vystřídal Jana Kotna.

Senátní volby 2002 se jako tradičně nesetkaly se zájmem voličů.

V 1.kole odvolilo 34 voličů. Kandidáti obdrželi:Milan Štěch 13, Václav Štěpán 9, Jaroslav Holík 8 Jan Litomiský 4. Druhé kolo o týden později dopadlo drtivou porážkou kandidáta ODS Litomiského-15 hlasů. Post senátora obhájil Milan Štěch, získal v Hněvkovicích 41 hlasů.

Referendum o přistoupení ČR k Evropské unii dne 13.-14. 6. 2003

Historicky první referendum na území České republiky se v Humpolci mohlo zúčastnit 8.882 voličů. Odvolilo 4.796 občanů, platných hlasů bylo 4.693 hlasů. Kladných hlasů bylo 3.444, odpovědí NE se v obálkách našlo 1.249.

V Hněvkovicích bylo zapsáno 285 voličů.
Odvolilo 150, platných hlasů 148. ANO se vyjádřilo 94 voličů, NE 54 hlasů.