Archiv rubriky: Nezařazené

Upozornění

Vzhledem k situaci ohledně šíření koronaviru COVID19 je zrušen v Humpolci a místních částech svoz velkoobjemového odpadu. Svoz komunálního odpadu probíhá i nadále beze změn.

Všechny důležité informace najdete na www.mesto-humpolec.cz

Modernizace D1

I v letošním roce pokračuje modernizace dálnice D1 a to v úseku Koberovice – Větrný Jeníkov. V této souvislosti dojde k likvidaci starých nadjezdů. Jeden z nich je na silnici II/129 ve směru Humpolec -Želiv. Od 24.2. do 26.2. bude most ještě průjezdný, ale provoz řízen semafory.

Od 27.2. – 16.10 . 2020 bude silnice zcela uzavřena. Pro dopravu od Želiva do Humpolce je stanovena objízdná trasa po silnici III/12934 přes Hněvkovice.

Informace z veřejné schůze

Ve středu 10.7. 2019 od 16.00 se konala v budově OV veřejná schůze s představiteli města za účasti starosty Humpolce Karla Kratochvíla, místostarosty Vlastimila Bruknera a vedoucího odboru dopravy Martina Rozkošného. Schůze byla svolána především kvůli dopravní situaci v obci vzhledem k uzavírce
křižovatky v humpolecké Pražské ulici. Kvůli uzavírce v Hněvkovicích rapidně narostla doprava a
to především průjezd nákladních vozidel obcí.

Přítomní občané vyjadřovali znepokojení především kvůli nárůstu kamionové dopravy. Rovněž
byly vysloveny pochybnosti k dodržování povolené rychlosti v obci.
Starosta občany ujistil, že se město situací zabývá, probíhají setkání s vedoucím Policie České republiky
Pan starosta Policii České republiky žádal, aby prováděla v Hněvkovicích častější kontroly spolu s měřením rychlosti. Tento požadavek bude starosta opakovat. Dopravní situace
v obci by se měla zklidnit s ukončením rekonstrukce křižovatky v Humpolci. Vedoucí humpoleckého odboru dopravy dodal, že zároveň požádali firmu, která pro zhotovitele rekonstrukce zajišťuje dopravní značení, o omezení rychlosti na spojovací silnici u „Trucbáby“
na maximálních 30 kilometrů v hodině. Byl vznesen také požadavek na umístění dopravního zrcadla do nejvíce inkriminovaných úseků –
především v úseku zúžení v zatáčce u druhé autobusové zastávky směrem na Kletečnou. Pan místostarosta konstatoval, že tento podnět je určitě na místě.
Oba pánové požádali obyvatele o trpělivost.  Opravy křižovatky v Pražské
ulici jsou velmi náročné a proto si vyžádaly úplnou uzavírku. Zástupci města uvedli, že chápou, že
je dopravní situace ve městě i v jeho okolí nyní složitá, ale jde o dočasný stav.

Byla rovněž přislíbena oprava komunikace po ukončení uzavírky – spojovací silnice z Hněvkovic na želivskou.
 Další dotazy občanů se týkali stávajícího autobusového spojení, které je nevyhovující – málo
spojů. Dle pana starosty je na Krajském úřadu zpracovaný návrh na Veřejnou dopravu Vysočina
Dále se diskutovala situace místní prodejny COOP. V současné době je  zavřená z důvodu,odchodu prodavačky a nenalezení nové. Požádali jsme zástupce města, aby kontaktovali majitele prodejny a přilehlého
pozemku, aby zajistili údržbu prostoru okolo prodejny a zajistit posečení. Na schůzi byl dále vznesen dotaz týkající se situace se stávajícím fotbalovým hřištěm. Hřiště je z větší části soukromého vlastníka, pouze část je obecní. Na konci roku
2018 došlo k vypovězení smlouvy s dosavadním nájemcem TJ. Sokol. Nyní bychom
potřebovali vyřešit situaci tak, aby i nadále bylo hřiště k dispozici na sportovní a rekreační účely, jak pro místní občany (v Hněvkovicích máme cca 80 dětí do 18ti let) tak i pro „přespolní“ zájemce. Místostarosta odpověděl, že se nedaří kontaktovat a domluvit se s majitelem hřiště.

 

 

 

Informace občanům

Dne 20.5. 2019 začne uzavírka Pražské ulice v Humpolci. Bude zahájena výstavba kruhového objezdu, rekonstrukce vodovodní sítě,  veřejného osvětlení a přilehlých chodníků. Termín dokončení je plánován na 31.10. 2019.

Pro Hněvkovice to znamená, že osobní doprava tak bude objízdnou trasou vedena přes naši místní část. Je nutno počítat tedy zřejmě s větším provozem a dbát zvýšené opatrnosti.

Pro nákladní dopravu platí objížďka Humpolec-Pelhřimov-Červená Řečice-Želiv -Humpolec.

Více informací na www.mesto-humpolec.cz

Po jarních cestách

Prohlédněte si několik fotografií z naší vísky a blízkého okolí z letošního dubna. Více snímků naleznete na profilu Hněvkovice /Humpolec/ na sociální síti Facebook. 

Nový most po zimě

V plném květu

Kaplička na návsi

Oprava v budově bývalé školy

Buduje se

Havláč

Míkáč

Pohled od Rafandy

Křížek u mostu

Děkuji Evě Moravcové za pořízení krásných záběrů.