Archiv rubriky: Nezařazené

Informace z veřejné schůze

Ve středu 10.7. 2019 od 16.00 se konala v budově OV veřejná schůze s představiteli města za účasti starosty Humpolce Karla Kratochvíla, místostarosty Vlastimila Bruknera a vedoucího odboru dopravy Martina Rozkošného. Schůze byla svolána především kvůli dopravní situaci v obci vzhledem k uzavírce
křižovatky v humpolecké Pražské ulici. Kvůli uzavírce v Hněvkovicích rapidně narostla doprava a
to především průjezd nákladních vozidel obcí.

Přítomní občané vyjadřovali znepokojení především kvůli nárůstu kamionové dopravy. Rovněž
byly vysloveny pochybnosti k dodržování povolené rychlosti v obci.
Starosta občany ujistil, že se město situací zabývá, probíhají setkání s vedoucím Policie České republiky
Pan starosta Policii České republiky žádal, aby prováděla v Hněvkovicích častější kontroly spolu s měřením rychlosti. Tento požadavek bude starosta opakovat. Dopravní situace
v obci by se měla zklidnit s ukončením rekonstrukce křižovatky v Humpolci. Vedoucí humpoleckého odboru dopravy dodal, že zároveň požádali firmu, která pro zhotovitele rekonstrukce zajišťuje dopravní značení, o omezení rychlosti na spojovací silnici u „Trucbáby“
na maximálních 30 kilometrů v hodině. Byl vznesen také požadavek na umístění dopravního zrcadla do nejvíce inkriminovaných úseků –
především v úseku zúžení v zatáčce u druhé autobusové zastávky směrem na Kletečnou. Pan místostarosta konstatoval, že tento podnět je určitě na místě.
Oba pánové požádali obyvatele o trpělivost.  Opravy křižovatky v Pražské
ulici jsou velmi náročné a proto si vyžádaly úplnou uzavírku. Zástupci města uvedli, že chápou, že
je dopravní situace ve městě i v jeho okolí nyní složitá, ale jde o dočasný stav.

Byla rovněž přislíbena oprava komunikace po ukončení uzavírky – spojovací silnice z Hněvkovic na želivskou.
 Další dotazy občanů se týkali stávajícího autobusového spojení, které je nevyhovující – málo
spojů. Dle pana starosty je na Krajském úřadu zpracovaný návrh na Veřejnou dopravu Vysočina
Dále se diskutovala situace místní prodejny COOP. V současné době je  zavřená z důvodu,odchodu prodavačky a nenalezení nové. Požádali jsme zástupce města, aby kontaktovali majitele prodejny a přilehlého
pozemku, aby zajistili údržbu prostoru okolo prodejny a zajistit posečení. Na schůzi byl dále vznesen dotaz týkající se situace se stávajícím fotbalovým hřištěm. Hřiště je z větší části soukromého vlastníka, pouze část je obecní. Na konci roku
2018 došlo k vypovězení smlouvy s dosavadním nájemcem TJ. Sokol. Nyní bychom
potřebovali vyřešit situaci tak, aby i nadále bylo hřiště k dispozici na sportovní a rekreační účely, jak pro místní občany (v Hněvkovicích máme cca 80 dětí do 18ti let) tak i pro „přespolní“ zájemce. Místostarosta odpověděl, že se nedaří kontaktovat a domluvit se s majitelem hřiště.

 

 

 

Informace občanům

Dne 20.5. 2019 začne uzavírka Pražské ulice v Humpolci. Bude zahájena výstavba kruhového objezdu, rekonstrukce vodovodní sítě,  veřejného osvětlení a přilehlých chodníků. Termín dokončení je plánován na 31.10. 2019.

Pro Hněvkovice to znamená, že osobní doprava tak bude objízdnou trasou vedena přes naši místní část. Je nutno počítat tedy zřejmě s větším provozem a dbát zvýšené opatrnosti.

Pro nákladní dopravu platí objížďka Humpolec-Pelhřimov-Červená Řečice-Želiv -Humpolec.

Více informací na www.mesto-humpolec.cz

Po jarních cestách

Prohlédněte si několik fotografií z naší vísky a blízkého okolí z letošního dubna. Více snímků naleznete na profilu Hněvkovice /Humpolec/ na sociální síti Facebook. 

Nový most po zimě
V plném květu
Kaplička na návsi
Oprava v budově bývalé školy
Buduje se
Havláč
Míkáč
Pohled od Rafandy
Křížek u mostu

Děkuji Evě Moravcové za pořízení krásných záběrů.

 

Informace pro cestující linkovým autobusem

Od 1.1. 2019 budou všechny spoje z Hněvkovic do Humpolce mít zastávku  u mléčných lahůdek. Zde bude možný i nástup do všech spojů jedoucích směr Hněvkovice a Kletečná. Konečně došlo k odstranění letité nespravedlnosti, kdy občané dvou místních částí neměli jinou možnost, než nastupovat  pouze na autobusovém nádraží. 

Informace z veřejné schůze

Dne 28. června 2018 od 18.00 se v zasedací místnosti víceúčelové budovy konala veřejná schůze osadního výboru. Pozvání přijali místostarosta města Humpolce Ing. Květoslav Namyslo a zastupitel  Miroslav Karafiát. V diskusi oba hosté odpovídali na dotazy občanů, které se týkaly uskutečněných i chystaných stavebních akcí. Předsedkyně osadního výboru Dana Hozlárová vyzvala zúčastněné, aby projevili zájem o vstup do nového OV, který bude vybrán volbou všech obyvatel Hněvkovic v polovině letošního října.